Strona główna | O nas | Kontakt  
     

 

Białostockie Centrum Onkologii jest jedyną tego typu placówką w regionie.

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Białostockie Centrum Onkologii ma długą historię z początkami przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym. Od 1993 r. ma patrona - Marię Skłodowską-Curie. W roku 2016 BCO obchodziło jubileusz 60-lecia.

 W centrum funkcjonują następujące jednostki diagnostyczno-lecznicze:
·        Specjalistyczny Szpital Onkologiczny z oddziałami stacjonarnymi: chirurgii onkologicznej z poddziałem chirurgii piersi i rekonstrukcji, onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii dziennej, radioterapii, onkologii ginekologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii z poddziałem leczenia bólu;
·        Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna: poradnia onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii, chorób piersi, leczenia bólu, urologiczna, genetyczna;
·        Zakłady: radioterapii, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, rehabilitacji oraz pracownia endoskopii;

Centrum prowadzi tzw skojarzone leczenie nowotworów łączące wszystkie metody terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia), co znacznie poprawia uzyskiwane wyniki leczenia. Onkologia kliniczna realizuje programy terapeutyczne wykorzystujące leki najnowszej generacji. Onkologia ginekologiczna prowadzi leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Radioterapia dyskontująca czterema przyspieszaczami liniowymi stosuje nowoczesne techniki radioterapii: IMRT, IGRT, stereotaksję oraz techniki klasyczne. W pracowni brachyterapii HDR prowadzona jest brachyterapia prostaty metodą SWIFT, brachyterapia nowotworów piersi, w tym: APBI, przełyku, oskrzela oraz nowotworów ginekologicznych. W oddziale chirurgii onkologicznej oprócz klasycznych zabiegów chirurgicznych wykonywane są m.in.: zabiegi oznaczania tzw. węzła wartownika, zabiegi rekonstrukcyjne piersi oraz termoablacja zmian przerzutowych w wątrobie. W Centrum działa też poradnia psychologiczna.

Centrum, jako jedyne w województwie posiada  Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.

 Od kilkunastu lat Centrum nieustannie się modernizuje. W roku 2008 BCO uzyskało certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: ,,profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych”, a w roku 2011 certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia dla lecznictwa szpitalnego. BCO otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację dwóch projektów pt. ,,Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi" oraz projektu pt. ,, Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”.

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin