Strona główna | O nas | Kontakt  
     

 

Białostockie Centrum Onkologii jest jedyną tego typu placówką w regionie.

 

Ogromnym osiągnięciem podlaskiej onkologii jest posiadanie doświadczonej specjalistycznej kadry lekarzy, pielęgniarek, techników elektroradiologii i analityki medycznej oraz pozostałych pracowników zaangażowanych w pracę i rozwój lecznictwa onkologicznego w województwie podlaskim.
Stworzono warunki do zdobywania wiedzy. Centrum należy do czołówki w Polsce, jeśli chodzi o uzyskane specjalizacje w dziedzinie onkologii.

Spośród 79 zatrudnionych lekarzy, 1 uzyskał tytuł prof. dr hab. n. med., aż 29 uzyskało tytuł doktora nauk medycznych, 59 – II°,
3 -posiada specjalizację I° oraz 18 – jest w trakcie specjalizacji.
Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku zaowocowała tym, że Zakładem Patomorfologii kieruje dr hab. n. med. Waldemar Famulski, a Ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej jest prof. dr hab. n. med. Marek  Zbigniew Wojtukiewicz, który jednocześnie kieruje Kliniką Onkologii UMB, działającą na bazie tut. Centrum.

Nasi pracownicy pełnią odpowiedzialne funkcje, jako konsultanci wojewódzcy w dziedzinie:
- radioterapii onkologicznej – dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski,
- medycyny paliatywnej - lek. med. Dariusz Kożuchowski, 
- onkologii klinicznej – prof. dr hab. n. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz,
- chirurgii onkologicznej – dr n. med. Włodzimierz Markiewicz .  

Centrum, jako jedyne w województwie, posiada  Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych  z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin