Strona główna | O nas | Kontakt  
     

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Ogrodowa 12
15-027 BIAŁYSTOK
REGON 050657379
NIP 966-13-30-466

tel. 85 6646729, 85 7435474 - rejestracja

tel. 85 6646800 - sekretariat dyrektora

fax: 85 7435913 - sekretariat

        85 6646754 - rzecznik prasowy - Monika Mróz, e-mail: mmroz@onkologia.bialystok.pl

        85 6646711 - centrala

        85 6646708 - zamówienia publiczne

E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

Punkt obsługi pacjenta

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00
tel. 856784112

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji  praw za pośrednictwem e-mail: iodo@onkologia.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

 

Jak do nas trafić  

 
Wyświetl większą mapę

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin