Strona główna | O nas | Kontakt  
     

PORADNIA  ONKOLOGICZNA

REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów do wszystkich poradni odbywa się w godzinach:
poniedziałek w godzinach 7.30-16.30,
wtorek w godzinach 7.30-16.30,
środa w godzinach 7.30-18.00,
czwartek w godzinach 7.30-18.00,
piątek w godzinach 7.30-15.00

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:
Poradni Onkologii Ogólnej 
Poradni Chirurgii Onkologicznej z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym 
Poradni Chemioterapii Nowotworów
Poradni Radioterapii
Poradni Ginekologii Onkologicznej
Poradni Chorób Piersi
Poradni Rehabilitacji

Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub telefonicznie .
Pacjent zgłaszający się do rejestracji musi okazać jeden z wymienionych dokumentów
( w celu potwierdzenia tożsamości): dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia.

Podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem.

REJESTRACJA TELEFONICZNA pod numerem telefonu 85 6646729, 85 7435474

Na bieżący dzień nie ma rejestracji telefonicznej.

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji przychodni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Skierowania wymagane są do następujących poradni:
Poradnia rehabilitacji
Poradnia chirurgii onkologicznej
Poradnia ginekologii onkologicznej

SKIEROWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERA:

Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:
Dane identyfikujące zakład, czyli:
- nazwa zakładu i jego siedziba,
- adres zakładu wraz z numerem telefonu, kod identyfikacyjny zakładu stanowiący I część systemu kodu resortowego.

Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu, czyli:
- nazwa jednostki organizacyjnej zakładu,
- adres jednostki organizacyjnej zakładu wraz z numerem telefonu,
- kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej zakładu stanowiący V, VII, VIII część systemu kodu resortowego.
 
Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
- nazwisko i imię (imiona),
- datę urodzenia,
- oznaczenie płci,
- adres miejsca zamieszkania,
- numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, tel, adres jego miejsca zamieszkania; 

Oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację.

Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.

Datę wystawienia skierowania.

Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie, czyli:
- nazwisko i imię,
- tytuł zawodowy,
- uzyskane specjalizacje,
- numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,
- podpis.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 252, poz. 1697 z póż. zm.).
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z póżn. zm.)
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)


GODZINY PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNEJ BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Poradnia Onkologii Ogólnej
/poniedziałek/ 7:30-16:30
/wtorek/ 7:30-16:30
/środa/ 7:30-15:00
/czwartek/ 8:00-15:00
/piątek/ 8:00-15:00


Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetem diagnostyczno - zabiegowym
/poniedziałek-piątek/ 7:30-15:00
/czwartek/ 7:30 – 18:00

Poradnia Chemioterapii Nowotworów
/poniedziałek-wtorek-piątek/ 7:30-15:00
/środa/ 7:30-16:05
/czwartek/ 7:30 – 18:00

Poradnia Radioterapii
/poniedziałek-czwartek-piątek/ 07:30-15:00
/wtorek/ 7:30-16:30
/środa/ 7:30-18:00

Poradnia Ginekologii Onkologicznej
/poniedziałek-wtorek-środa-piątek/ 8:00-15:00
/czwartek/ 8:00-18:00

Poradnia Chorób Piersi
/poniedziałek-wtorek-środa-piątek/ 07:30-15:00
/czwartek/7:30-18:00

GODZINY PRACY

Zakład Radioterapii
/poniedziałek-piątek/ 8:00-17:30

Poradnia Rehabilitacji
/poniedziałek, wtorek, piątek 11:00-14:00
/środa/12:00-18:00
/czwartek / 7:30-10:30


Zakład Rehabilitacji – Oddział dzienny
/poniedziałek-środa/ 7:30-15:00
/czwartek-piątek/ 7:30-18:00

Zakład Medycyny Nuklearnej
/poniedziałek-piątek/ 8:00-16:00

Zakład Diagnostyki Obrazowej
/poniedziałek-czwartek/ 8:00-17:00
/piątek/ 8:00-18:00


Pracownia Tomografii Komputerowej
/poniedziałek-piątek/ 8:00-16:00

Pracownia EKG
/poniedziałek-piątek/ 7:30-15:00

IZBA PRZYJĘĆ

1. Pacjenci z zaplanowanym terminem hospitalizacji zgłaszają się w danym dniu w godzinach od 7.30  do 15.00.

2. Pacjenci z zaplanowanym zabiegiem w dniu przyjęcia zgłaszają się do godziny 9.00.

3. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający  tożsamość..  

4. Pacjenci zobowiązani są dostarczyć dokumentację z pobytów w innych szpitalach, oraz posiadać  informacje o przyjmowanych obecnie  lekach (np. lekach kardiologicznych, diabetologicznych i innych ).

5. Przyjmując się na oddział pacjent może zabrać ze sobą (  kapcie, klapki pod prysznic, piżamę lub koszulę nocną, bieliznę osobistą, szlafrok, przybory toaletowe- mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant, grzebień, przybory do golenia itd., ręczniki).

6. Na oddział szpitalny można zabrać również ( sztućce, kubek ,przyjmowane leki w oryginalnych  opakowaniach, środki higieny osobistej- podpaski, pampersy, książki, czasopisma, chusteczki higieniczne, radio, komórkę).

7. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu ewentualnie przekazać do depozytu szpitalnego mieszczącego się na Izbie Przyjęć.

Łóżka hotelowe

Informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia tzw. łóżek hotelowych przez pacjentów Centrum i ich rodziny w internacie Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku ul. Ogrodowa 23.

W celu uzyskania  informacji dotyczących rezerwacji i cennika należy się kontaktować  z  p. Piotrem Citko – Kierownikiem Gospodarczym - tel. 85-74-99-066.


 PLAN BUDYNKÓW:

 

 

 

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin