Strona główna | O nas | Kontakt  
     
 
 
Psychoonkologia
 
Psychoonkologia jest dziedziną wiedzy z pogranicza psychologii i medycyny, która rozwinęła się dzięki sukcesom onkologii. Głównym zadaniem psychoonkologii jest poprawa jakości życia chorych na nowotwór i ich najbliższych. Jej początki sięgają 1984 roku, kiedy to powstało Międzynarodowe Towarzystwo Psychoonkologiczne.Prekursorką tej nowej gałęzi nauki jest dr Jammie Holland kierująca Katedrą Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Centrum Onkologicznego im. Sloan-Kettering w Nowym Jorku.
 
Działania psychoonkologiczne obejmują trzy obszary:
- promocję zdrowia
- profilaktykę
- łagodzenie i usuwanie psychologicznych skutków diagnozy i przebiegu choroby u pacjenta i jego rodziny
 
Psychoonkolog pomaga pacjentom poprzez:
- współuczestniczenie w procesie informowania pacjentów
- towarzyszenie i wspieranie pacjentów na każdym etapie choroby

oraz podejmowanie działań mających na celu:
- minimalizację negatywnych skutków choroby oraz wskazanie nowych możliwości powstałych wskutek zaistniałej sytuacji
- zbudowanie właściwego obrazu choroby
- zwiększenie akceptacji choroby i kontroli odczuwanego bólu poprzez np. naukę technik oddychania, relaksacji i wizualizacji
- modyfikację niekorzystnych stylów radzenia sobie oraz zwiększenie przystosowania do choroby
- adaptację do sytuacji hospitalizacji
- ułatwienie współpracy i komunikacji z personelem medycznym
- profilaktykę – zachowania prozdrowotne (odżywianie, aktywność fizyczna, asertywność, zabawa i rekreacja)

 

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin