Strona główna | O nas | Kontakt  
     

RADIOTERAPIA

            Radioterapia jest metodą leczenia nowotworu przy użyciu promieniowania.
 
Celem napromieniania jest zniszczenie lub unieszkodliwienie komórek nowotworowych. Do leczenia używa się aparatów nazywanymi przyspieszaczami. To nowoczesne urządzenia do emisji energii promieniowania sterowane komputerowo.
Radioterapia  może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia  lubteż wspólnie z chirurgią i chemioterapią. Stosowana jest w różnym czasie przed, po lub rzadziej w trakcie innej metody leczenia.
 
            Aparat (przyspieszacz) zbudowany jest z głowicy z której „wysyłane” jest promieniowanie oraz stołu terapeutycznego na którym leży pacjent ( ta część aparatu jest widoczna w kabinie). Podobnie jak przy badaniu rentgenowskim promieniowania nie widać, pacjent nie czuje i nie słyszy   działania promieni, i nie boli go sam zabieg napromieniania.Odgłosy jakie wydobywają się z aparatu to ruch głowicy i osłon wmontowanych w głowicę. Promieniowanie działa tylko na pacjenta i nie wydostaje się na zewnątrz, nie powoduje zagrożenia dla innych ludzi.
 
            Nowoczesna radioterapia polega na dostosowaniu promieniowania do osobistej budowy każdego pacjenta. W tym celu wykonujemy badanie tomografii komputerowej w ułożeniu pacjenta tak jak będzie napromieniany.
W celu zapewnienia dokładności i powtarzalności ułożenia stosujemy specjalne podkładki, maski, i usztywniacze nazywane stabilizatorami.
Lekarze wspólnie z fizykami ustalają warunki w jakich promieniowanie będzie najlepsze dla konkretnego pacjenta, jest to wykonanie „planu leczenia”. Następnie taki plan jest sprawdzany „na sucho” tj bez pacjenta przy pomocy specjalnych przyrządów pomiarowych. Dopiero po takiej weryfikacji pacjent jest zapraszany na radioterapię. Nowoczesna radioterapia jest podzielona na dużą ilość dawek codziennie przez okres od 5 do 8 tygodni oprócz soboty, niedzieli i świąt.
 
            Skąd wiadomo, że ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu jest prawidłowe, lub ze zabieg przebiega prawidłowo i promieniowanie trafia do celu. Do tego służy nam specjalny system weryfikacji ułożenia. Przy pierwszym ułożeniu pacjenta aparat obraca się o 3600 ( dookoła pacjenta) i wykonuje tomografię. Jest ona porównywana z badaniem tomograficznym, które było wykonane przed leczeniem. Jeśli komputer nie wykryje poruszenia pacjent jest napromieniany, jeśli natomiast jest jakieś odchylenie to technik poprawia ułożenie pacjenta lub stołu i dopiero zaczyna napromieniać.
Czynność ta jest powtarzana przez cały czas radioterapii raz w tygodniu lub częściej.

 

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin