Strona główna | O nas | Kontakt  
     
|<<<<6789
10
11121314>>>>|

W BCO ruszają "szkolenia szpitalne"

Serdecznie zapraszamy na spotkania naukowe w ramach czwartkowych „szkoleń szpitalnych”. Szkolenia adresowane są głównie do lekarzy, ale zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

➡️Najbliższe spotkania planowane są w naszym Centrum 24 maja br. w godz. 13.00-15.00 oraz 14 czerwca br. w godz. 13.00-14.00.
 


Organizatorkami spotkań są dr hab. med. Ewa Sierko i lek. med. Dorota Kazberuk.


24.05.2018 PROGRAM:

"Nowe możliwości terapii hormonalnej u chorych na raka piersi z zastosowaniem Faslodexu" - prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz

Opisy przypadków:
dr n. med. Elwira Matuszewska
dr n. med. Krystyna Ostrowska – Cichocka
lek. med. Bogumiła Czartoryska – Arłukowicz

"Zintegrowana opieka medyczna u chorych z rakiem piersi – postępy prac "Breast Unit" w BCO" - dr n. med. Leszek Kozłowski

Dyskusja

 

14.06.2018 PROGRAM:

"2 lata działania Pododdziału Leczenia Bólu – osiągnięcia i potrzeby" - Dr Dariusz Kożuchowski

"Zabiegowe metody leczenia bólu w onkologii"- Dr Adam Leoniuk

Dyskusja

Data publikacji: 2018-05-17

"Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii"

Wielkopolskie Centrum Onkologii  zaprasza na „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”, które odbędzie się w Białymstoku w dniach 16-17 czerwca 2018 r. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2017-2019.

Celem szkolenia jest poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty psychoonkologii. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, profilaktyki zespołu wypalenia) - i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi UE i WHO. Adresatami szkolenia są: lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i psychologowie.

Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie: www.wco.pl/psychoonkologia

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Data publikacji: 2018-05-16

BCO wdrożyło nową procedurę badań genetycznych w materiale z guzów jajnika i piersi

Białostockie Centrum Onkologii przy współpracy z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej w Białymstoku wdrożyło nową procedurę badań genetycznych w materiale z guzów jajnika i piersi.

Spektrum badanych mutacji obejmuje geny BRCA1, BRCA2, NBS oraz CHECK2. W celu identyfikacji w/w mutacji wykorzystywane są metody sekwencjonowania według Sangera oraz zaawansowane techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Rozszerzenie panelu badań diagnostycznych pozwoli na zoptymalizowanie leczenia pacjentek onkologicznych i zastosowanie zaawansowanych terapii celowanych.

Oddział Onkologii Ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii jako jedyna jednostka w Białymstoku i okolicach posiada umowę z NFZ na leczenie olaparibem, nowoczesnym lekiem skutecznym w terapii pacjentek z mutacją BRCA.

Data publikacji: 2018-05-15

"Tydzień profilaktyki - zdrowie dla wszystkich" w Liceum Plastycznym w Supraślu

W Liceum Plastycznym w Supraślu trwa "Tydzień profilaktyki - zdrowie dla wszystkich". Akcja promuje aktywny tryb życia i aktywność fizyczną wśród społeczności szkoły oraz miasta Supraśl.

Nasze Centrum włączyło się w projekt by opowiedzieć o profilaktyce nowotworów i rozpropagować badania profilaktyczne - w szczególności samobadanie piersi. Prelekcję na ten temat przygotowała pielęgniarka ze Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej BCO Katarzyna Marciszewska.

Data publikacji: 2018-04-26

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nareszcie zakontraktowany!

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie od 1 kwietnia br. realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na łączną kwotę 238 861 zł (okres finansowania do 30 czerwca 2018 r.) w zakresach: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja, ginekologia onkologiczna – hospitalizacja oraz ginekologia onkologiczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Z tej okazji, dziś w naszym Centrum odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie OAiIT. W spotkaniu z udziałem mediów uczestniczyli, m.in. J.E. Arcybiskup Tadeusz Wojda, J.E. Arcybiskup Jakub, p.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrekcja BCO.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie od 25 listopada 2015 roku. OIT przyjmuje do leczenia pacjentów zarówno z BCO jak i mieszkańców miasta, z ostrą niewydolnością oddechową i oddechowo-krążeniową, pacjentów po udarach, po zatrzymaniu krążenia oraz z niewydolnością wielonarządową powikłaną jednocześnie z niewydolnością nerek (do dializoterapii). W 2017 roku w Oddziale hospitalizowanych było łącznie ponad 450 pacjentów, zaś od początku 2018 roku 113 osób.
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudnionych jest 10 anestezjologów, w tym 8 którzy będą pracowali w OIT w pełnym 24-godzinnym wymiarze.

Personel w większości posiada wyższe wykształcenie medyczne (pielęgniarstwo), specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa chirurgicznego, kursy kwalifikacyjne i  specjalistyczne w różnych dziedzinach pielęgniarstwa lub jest w trakcie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem zapewnienia jak najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej pacjentom Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Białostockiego Centrum Onkologii. Oddział wyposażony jest w 5 łóżek, z pełnym monitorowaniem (EKG, saturacja, poziom dwutlenku węgla, pomiar ciśnienia krwawego, monitorowanie hemodynamiczne metodą PICCO), stanowiska wyposażone w wysokiej klasy respiratory.

Wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 
Wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii:
•    aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego;
•    bronchofiberoskop do diagnostycznych badań dróg oddechowych;
•    przyłóżkowy aparat rentgenowski;
•    respirator transportowy;
•    defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca;
•    sprzęt do pomiaru rzutu serca;
•    elektryczne urządzenia do ssania;
•    sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
•    analizator parametrów krytycznych;
•    aparat USG z różnego rodzaju głowicami;
•    źródła elektryczności, światła, tlenu, powietrza i próżni;
•    przepływowe lampy bakteriobójcze;
•    elektryczny podnośnik pacjentów.

Wyposażenie stanowisk intensywnej terapii:
•    łóżka do intensywnej terapii z materacami p/odleżynowymi;
•    respiratory stacjonarne;
•    kardiomonitory z możliwością monitorowania pulsoksymetrii, kapnografii, dokonywania pomiarów ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną i inwazyjną, pomiarów rzutu serca, temperatury ciała pacjentów;
•    zestawy pomp infuzyjnych;
•    sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń płynów;
•    urządzenia do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta z materacami grzewczymi;
•    wideolaryngoskop;
•    sprzęt do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z zestawem do intubacji, konikopunkcji i tracheotomii.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowany jest telefon alarmowy 111, na który można dzwonić całodobowo z każdego oddziału i pomieszczeń administracji BCO w razie zagrożenia życia pacjentów czy personelu BCO – zespół anestezjologiczny wielokrotnie udzielał pomocy wszystkim potrzebującym interwencji anestezjologicznej.

Ponadto personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje inne czynności w oddziałach BCO:
•  podawanie pacjentom leków przeciwbólowych do przestrzeni zewnątrzoponowej– zgodnie z kwalifikacjami pielęgniarek anestezjologicznych;
•    sprawowanie nadzoru poznieczuleniowego w Pracowni Brachyterapii HDR;
•    dokonywanie wkłuć do obwodowych naczyń krwionośnych w przypadku braku możliwości wkłucia przez personel oddziału macierzystego;
•    zabezpieczenie pacjentów do wykonywania badań obrazowych z podaniem kontrastu;
•    każde inne czynności wymagające szybkiej pomocy i umiejętności zespołu anestezjologicznego zarówno pacjentom jak i personelowi BCO.
 
Priorytetem działalności Samorządu Województwa Podlaskiego jest podnoszenie efektywności i jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz troska o pacjentów, w szczególności pacjentów onkologicznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się w budynku, który został przebudowany w ramach pierwszego etapu inwestycji pn. ”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, realizowanego w latach 2011-2015. Inwestycja o wartości prawie 80 mln zł sfinansowana była ze środków pochodzących:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – kwota prawie 38 mln zł,
- z RPOWP 2007-2013 – kwota ok. 31,5 mln zł,
- ze środków własnych BCO ponad 10 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmowało adaptację starych i budowę nowych budynków oraz ich wyposażenie na potrzeby funkcjonowania 4-salowego Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i Pododdziału Chemioterapii  Dziennej. Jednocześnie wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny. Był to milowy krok w poprawie warunków, w jakich realizuje się opieka onkologiczna w Białostockim Centrum Onkologii.

W latach 2014-2017 Zarząd Województwa Podlaskiego wspierał działalność Białostockiego Centrum Onkologii przekazując środki finansowe w wysokości 36.607.918 zł, na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj.:
- akcelerator wysokoenergetyczny;
- tomograf komputerowy z wyposażeniem;
- mammograf cyfrowy;
- cyfrowego aparat USG;
- aparat do HDR oraz tomograf komputerowego do wirtualnej symulacji umożliwiającego badania 4D;
- automatyczny wstrzykiwacz kontrastu;
- zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego;
- histeroskop shaver ginekologiczny (urządzenie służące do mało inwazyjnych zabiegów endoskopowych pozwalających zobrazować wnętrze macicy z jednoczasowym usunięciem zmian patologicznych w całości);
- urządzenia medyczne i wyposażenie na potrzeby utworzenia stanowiska do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii;
- sprzętu medycznego na Oddział Chirurgii Onkologicznej i Bloku Operacyjnego;
- 30 komputerów na potrzeby planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii.

W II półroczu 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacje naszemu Szpitalowi na łączną kwotę 1 038 976 zł  na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym aparaturę medyczną na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, m.in.:
- aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej – urządzenie na potrzeby pacjentów
z niewydolnością nerek;
- przyłóżkowy aparat RTG – do oceny RTG u chorych w stanie ciężkim, którzy ze względu na stan zagrożenia życia nie mogą być transportowani do Zakładu Radioterapii;
- respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 2l – 100% - prowadzenie terapii oddechowej u chorych z niewydolnością oddechową;
- przenośny respirator;
- videolaryngoskop – zabezpieczenie trudnej intubacji – nowotwory głowy i szyi;
- bronchofiberoskop z możliwością wykorzystania w przypadkach trudnej intubacji w zabiegach nowotworów głowy i szyi, diagnostyka chorób układu oddechowego;
- sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
- głowica kardiologiczna do aparatu USG.

Pacjentom, będącym w stanie zagrożenia życia, wdrażane są inwazyjne i nieinwazyjne procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów, tj. całodobowe monitorowanie ważnych czynności życiowych, wentylację mechaniczną, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, kaniulację dużych naczyń żylnych i tętnic z wykorzystaniem ultrasonografii. Powyższe możliwości  znacząco zwiększają szansę przeżycia i wyleczenia chorych.

Niewątpliwie inwestycje, które dokonały się w ostatnich latach w BCO poprawiły jakość opieki zdrowotnej w naszym Szpitalu poprzez zapewnienie wysokiej jakości aparatury medycznej, szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę pacjentów oraz umożliwiły większą dostępność do udzielanych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym wcześniejsze wykrywanie zmian nowotworowych i skuteczniejsze leczenie. W budżecie Województwa na rok 2018 została zabezpieczona kwota ponad 4 mln zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w BCO, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Data publikacji: 2018-04-17

|<<<<6789
10
11121314>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin