Strona główna | O nas | Kontakt  
     
<1
2
3456789>>>>|

Szkolenie w ramach programu profilaktycznego

Dziś, w ramach  programu profilaktycznego „poMOC a nie przeMOC” mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, w naszym Centrum odbyło się szkolenie dla pielęgniarek BCO, które  przeprowadziła asp. Magdalena Dudzińska, funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wciąż ujawniane są drastyczne przypadki przemocy wobec starszych członków rodziny, których sprawcami są osoby najbliższe. Celowym jest, zwiększanie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno edukacyjne społeczeństwa. Aby można było skutecznie zapobiegać tej kategorii patologii społecznych konieczne jest wdrożenie, obok działań o charakterze kryminalnym, działań profilaktycznych adresowanych do szeroko rozumianej społeczności oraz służb ustawowo wpisanych w realizację procedury Niebieska Karta m.in. Służby Zdrowia.

Z danych napływających z podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jednostek wynika, iż znikoma ilość procedur Niebieska Karta wszczynana jest przez przedstawicieli Ochrony Zdrowia w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla przedstawicieli Ochrony Zdrowia z zakresu rozpoznawania objawów przemocy i wszczynania procedury Niebieskie Karty.

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych jest bardzo ważnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie, chociaż w ostatnich latach zjawisko to zaczęło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem. Zarówno dokumenty międzynarodowe jak i krajowe jasno podkreślają wagę zapobiegania temu problemowi i wskazują, że ochrona osób starszych przed przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka. Realna ocena zjawiska nadużyć wobec osób starszych jest niemożliwa ze względu na dużą liczbę nieujawnionych incydentów. Krzywdzeni nie zgłaszają takich faktów, ponieważ bardzo często są przekonani o bezskuteczności ścigania, obawiają się odwetu. Ofiary nadużyć boją się też umieszczania w domach opieki, wstydzą się postępowania swoich oprawców, jeśli są oni członkami rodziny oraz brakuje im wewnętrznej, psychicznej determinacji by zgłosić incydent np. na Policję czy w Placówce Służby Zdrowia. Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna. Bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, mieszkaniowa i emocjonalna. Z analizy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wynika, iż liczba osób doznających przemocy w rodzinie zmienia się na przestrzeni lat, raz rosnąc, raz malejąc, jednakże udział osób starszych w ogólnej liczbie osób doznających przemocy w rodzinie wzrasta od 2012 roku.

Data publikacji: 2018-04-13

Jesteś psychologiem - mamy coś dla Ciebie!

 

Lider Projektu Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku wraz z Partnerami zapraszają psychologów województwa podlaskiego do udziału w Projekcie pt. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy w latach 2016-2020, poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w województwie podlaskim.

Jeśli jesteś psychologiem mieszkającym w województwie podlaskim i masz doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie to zapraszamy do udziału w Projekcie. W ramach Projektu będziesz mógł wybrać jedną z trzech ścieżek podwyższenia kwalifikacji:

1.Udział w trzech turnusach wszechstronnego i spójnego, poznawczo-behawioralnego programu samopomocy emocjonalnej – Program Simontona i udział w studiach podyplomowych związanych z problematyką psychoonkologiczną;
2.Udział w studiach podyplomowych związanych z problematyka psychoonkologiczną;
3.Udział w trzech turnusach wszechstronnego i spójnego, poznawczo-behawioralnego programu samopomocy emocjonalnej – Program Simontona.

Koszt związany z udziałem w wybranej przez Ciebie ścieżce podwyższenia kwalifikacji zostanie poniesiony w ramach udziału w Projekcie*.

Jeżeli weźmiesz udział w projekcie będziesz zobowiązany  do zrealizowania w formie wolontariatu 10 godzin oddziaływań psychologicznych z pacjentem na potrzeby Programu w wybranym podmiocie włączonym do realizacji projektu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw psychoonkologii Małgorzatą Rymarską pod numerem telefonu 694-436-360, 85 6646 824 i/lub pracowniapsychologii@onkologia.bialystok.pl.

*koszt refundacji studiów podyplomowych będzie określony w zależności od wybranej ścieżki podwyższenia kwalifikacji (max 100%)

Data publikacji: 2018-04-11

Spotkanie wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się Świętami, dziś w naszym Centrum odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyła dyrekcja, kapelani oraz pracownicy szpitala.

Zaproszenie przyjęli także dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Pani Katarzyna Zajkowska oraz przewodniczący Rady Społecznej BCO, Pan Lech Pilecki.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyliśmy punkt informacyjno - promocyjny i zaprezentowaliśmy produkty wysokiej jakości, w tym regionalne, tradycyjne i ekologiczne. Na stole nie zabrakło m.in. ekologicznych jaj, serów korycińskich, pasztetów, wędlin, smalcu, ogórków kiszonych, mazurka, sękacza, babeczek, soku z buraka kiszonego czy soku jabłkowo-marchwiowego i wielu innych regionalnych smakołyków.

 

Data publikacji: 2018-03-28

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: 2018-03-26

Poezja i muzyka na żywo w BCO

"Wiosna" Skaldów czy "Siódmy rok" Andrzeja Zauchy - te i inne utwory w połączeniu z poezją zabrzmiały w naszym Centrum podczas Klimatycznej Kawiarenki Artystycznej.

Pani Ewa Stupkiewicz, która podczas spotkania zaprezentowała swoją poezję, jest absolwentką pracowni grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dyplomowanym nauczycielem przedszkola. Uprawia poezję i prozę. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych. Wydała książkę dla dzieci „Kraina tęczą malowana” (2013r.) oraz tomiki poezji: „Pokonać lęk” (2013r.), „Szczęście w warkoczu z łez” (2014r.), „W kawiarnianym zaułku myśli” (2015r.) oraz „Kawiarnianym czasem” (2016r.). Ponadto jest autorską wystaw indywidualnych i zbiorowych: rysunku, pasteli, obrazów olejnych, grafiki warsztatowej i ilustracyjnej oraz fotografii. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała duży cykl fotograficzny „Tryptyk o blasku” w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. W jego skład weszły: „Blask przepijania” (2012r.), „Blask nad horyzontem” (2013r.) oraz „W cieniu blasku” (2017r.).

Dała się poznać jako autorka przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych w przedszkolu oraz w innych ośrodkach oświaty i kultury rodzinnego miasta, a także w Polsce. Organizuje happeningi i konkursy. Prowadzi tematyczne warsztaty. Uczestniczy w pracach jury oraz przygotowuje dzieci do prezentacji plastycznych, recytatorskich, teatralnych i muzycznych. Wykorzystuje autorskie montaże słowno-muzyczne, w tym także wiersze, piosenki i scenki dramatyczne oraz twórczość plastyczną. Za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Po raz drugi w naszym Centrum gościliśmy utalentowanych solistów ze Studium Wokalno - Aktorskiego w Białymstoku. Szkoła kształci przyszłych aktorów scen muzycznych w specjalności wokalno-aktorskiej. W trakcie trzech lat nauki słuchacze poznają tajniki sztuki musicalowej, estradowej  i operowej. Studium daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki  estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych m.in.: Opery i Filharmonii Podlaskiej,  Teatru Dramatycznego, Białostockiego Teatru Lalek, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockiego  Ośrodka Kultury.Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Data publikacji: 2018-03-15

<1
2
3456789>>>>|
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin