Strona główna | O nas | Kontakt  
     
1
2>

Zakup mammografu

          Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w miesiącu grudniu zakupiło mammograf cyfrowy w ramach Projekt  pod  nazwę: „Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup  nowoczesnej aparatury medycznej- Mammograf cyfrowy” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie   nr  UDA-RPPD.06.02.00-20-001/15-00 z dnia: 30.11.2015 roku, zawartej w ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania: 6.2. Rozwój infrastruktury w zakresie opieki zdrowotnej.

          Doposażenie Centrum w nowoczesny mammograf cyfrowy spowoduje zdecydowane  podwyższenie jakości badań  oraz skróci kolejki oczekujących na badania mammograficzne. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby badań, a co za tym idzie, wykrywalności chorób nowotworowych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii poprawi się jakość oferowanych w placówce usług zdrowotnych.

 

 

 

Data publikacji: 2015-12-28

Uroczystośc zakończenia pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

W dniu 15.09.2015 r uczestniczyliśmy w bardzo ważnym wydarzeniu dla BCO oraz społeczności Podlasia – uroczystości zakończenia pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.”Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”.

Inwestycja o wartości ok. 85 mln zł została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Samorządu Województwa Podlaskiego i własnych Białostockiego Centrum Onkologii.  Przedsięwzięcie obejmowało adaptację starych i budowę nowych budynków oraz ich wyposażenie na potrzeby funkcjonowania w nowym locum Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i Pododdziału Chemioterapii  Dziennej. Jednocześnie wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów, ich rodzin i pracowników BCO. Inwestycja ta stanowi milowy krok w poprawie warunków, w jakich realizuje się opieka onkologiczna w BCO.

Pierwszy etap projektu adaptacji budynków położonych przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby onkologii obejmował następujące zadania:

- budowa 4 – salowego bloku operacyjnego

 - budowa onkologicznej izby przyjęć

 - budowa przychodni z rejestracją

 - budowa pododdziału chemioterapii dziennej (14 stanowisk)

 - budowa 3 – kondygnacyjnego parkingu podziemnego

Zakończenie I etapu inwestycji umożliwi:

- osiągnięcie liczby łóżek, jaką dysponowało BCO przed remontami oddziałów, tj.173.

- zorganizowanie części zabiegowej BCO (blok operacyjny, oddział chirurgii onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu) zgodnie z przepisami,

 - zorganizowanie izby przyjęć zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie brak podjazdu dla karetek i brak powierzchni użytkowej),

- powiększenie powierzchni przychodni, mieszczącej się obecnie na pow.300m2 (8 poradni, z racji braku miejsca nie można uruchomić poradni genetycznej, urologicznej i leczenia bólu), obecnie przyjmowanych jest ok. 350 osób dziennie,

- przeniesienie pododdziału chemioterapii dziennej z poziomu niskiego parteru bez poczekalni dla chorych (w pobliżu schronu) na I piętro nowego budynku przychodni,

- zorganizowanie rejestracji chorych zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie brak dostępu do archiwum dokumentacji i brak powierzchni użytkowej),

- pozyskanie miejsc parkingowych dla chorych, ich rodzin i osób odwiedzających (145 nowych miejsc  parkingowych)

 

Data publikacji: 2015-09-16

Zakończenie realizacji projektu TIK.

Zakończyliśmy realizację projektu TIK. 

Aktualna całkowita wartość projektu: 2 122 401,64zł
Dofinansowanie w ramach RPO wynosi: 1 773 437,48zł
Wkład własny wyniósł: 348 964,16

Data publikacji: 2015-08-06

Zakończenie realizacji projektu TIK.

Białostockie Centrum Onkologii informuje o zakończeniu projektu dotyczącego "Wdrożenia narzędzi TIK w Białostockim Centrum Onkologii w ramach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 2014-12-17

Realizacja transgranicznego projektu walki z chorobami nowotworowymi

 

19 listopada 2013 roku w Białymstoku odbyła się konferencja szkoleniowa podsumowująca dotychczasową transgraniczną współpracę pomiędzy Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie a Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym z Białorusi.

Współpraca pomiędzy Białostockim Centrum Onkologii a Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym została oficjalnie zapoczątkowana w marcu 2012 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.  Podstawowym celem realizowanego projektu była poprawa diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi. Trwały efekt tych działań to m.in. zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do diagnostyki patomorfologicznej, który wykorzystywany jest obecnie w Zakładzie Patomorfologii Białostockiego  Centrum Onkologii.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów podsumowujących kończący się już program. Spotkanie stanowiło także doskonałą okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale również do wymiany doświadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów piersi i jelita grubego w obu współpracujących szpitalach. 

Na konferencję, oprócz pracowników obydwu uczestniczących w programie placówek, zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa podlaskiego oraz miasta Białegostoku, jak również dyrektorzy placówek medycznych z całego województwa podlaskiego.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1 477 244,08 EURO. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa - to 1 329 519,67 EURO. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach projektu zrealizowało działania o wartości 816 711 EURO.


Prezentacja z konferencji

Data publikacji: 2013-11-21

1
2>
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin