Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Specjalista ds. badań klinicznych: Pani Małgorzata Karbowska.
Kontakt:
Tel. 85 6646825
Fax: 85 7435913
E-mail: mkarbowska@onkologia.bialystok.pl
 

 

  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 24 DYREKTORA Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z dnia 1 marca 2018 roku  

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury związane z realizacją badań klinicznych w Białostockim Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Zarządzenie Dyrektora nr 24

Instrukcja określająca procedury związane z realizacją badań klinicznych w BCO

Załącznik nr 1 - Wniosek o przeprowadzenie badania klinicznego w BCO

Załącznik nr 2 - Informacja Badacza

Załącznik nr 3 - Wstępna zgoda BCO na prowadzenie badania klinicznego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie kwartalne Badacza

Załącznik nr 5 - Zgłoszenie zlecenia wykonania świadczenia dodatkowego związanego z realizacją badania klinicznego

Załącznik nr 6 - Wykaz produktów leczniczych

Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu medycznego i niemedycznego

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin