Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Zakład Radioterapii

Kierownik Zakładu Radioterapii
dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski
tel. 85 6646830

pracownia brachyterapii  85 6646770
rejestracja  85 6646811
seketariat  85 6646753

W skład Zakładu Radioterapii wchodzą pracownie:
- teleradioterapii
- brachyterapii
- symulacji
- modelarni

Zakład Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii realizuje leczenie napromienianiem w trybie ambulatoryjnym oraz w koordynacji z oddziałami Radioterapii pacjentów hospitalizowanych.

Pracownia brachyterapii HDR leczy metodą brachyterapii pacjentów ambulatoryjnie i w trybie leczenia zamkniętego.

Rocznie w Zakładzie Radioterapii napromienia się ok. 1800 chorych głównie z nowotworami piersi, prostaty, głowy i szyi oraz płuca, mózgu, tkanek miękkich i kości a także innych lokalizacji. W pracowni brachyterapii HDR poddawanych jest leczeniu 300 pacjentów rocznie.Zakład radioterapii ściśle współpracuje z zakładem fizyki medycznej, oddziałami łóżkowymi radioterapii, chirurgii, onkologii klinicznej i ginekologii onkologicznej.

Współpracuje z Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Kliniką Radioterapii I Instytutu Onkologii w Gliwicach, Instytutem Onkologii w Warszawie.

W Zakładzie Radioterapii oraz pracowni brachyterapii HDR BCO realizowane są cele statutowe szpitala, wypełniany jest kontrakt NFZ radioterapii i brachyterapii chorych jak również prowadzona jest działalność naukowa, udział aktywny w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Organizujemy co dwa lata sympozja tematyczne w Białowieży.

APARATURA ZAKŁADU RADIOTERAPII

Zakład Radioterapii BCO dysponuję czterema  nowoczesnymi aparatami, wysokoenergetycznymi przyspieszaczami liniowymi, wyposażonymi w kolimatory wielolistkowe
ELEKTA; wszystkie przystosowane  do wykonywania technik statycznych 3-D - IMRT oraz dynamicznych VMAT, radioterapii sterowanej obrazem - IGRT. Weryfikacji ułożenia pacjenta  w technice XVI.

Dwa aparaty zostały wyposażone w nowoczesne kolimatory wielolistkowe o grubości 5 mm AGILITY umożliwiające leczenie metodą stereotaksji, dwa kolejne aparaty zostały wyposażone w kolimatory wielolistkowe o grubości 10 mm EMLCiII.

Dwa symulatory firmy NUCLETRON: w tym jeden z możliwością wykonania skarnów tomograficznych umożliwiających planowanie 3D.

Do planowania leczenia wykorzystywany jest tomograf komputerowy Simens z możliwością wykonania wirtualnej symulacji.

Całością zarządza i łączy w jedną całość system zarządzania i weryfikacji MOSAIQ.

Dzięki współpracy z firmą Audiofil-A zainstalowano aparaturę nagłaśniającą umożliwiającą pacjentom słuchanie muzyki relaksacyjnej w trakcie przygotowania i w czasie zabiegów radioterapii.

PRACOWNIA BRACHYETRAPII HDR

Wyposażenie pracowni stanowi aparat do brachyterapii HDR firmy
Nucletron, ze źródłem irydu 192. System planowania leczenia   Oncetra Brachy, IPSA.

Pracownia wyposażona jest we wszystkie aplikatory narządowe pozwalające na leczenie nowotworów metodą brachyterapii we wszystkich lokalizacjach.

Pracownia posiada ramię C do weryfikacji pozycji źródeł promieniowania oraz bezpośredni dostęp do symulatora z możliwością wykonania tomografii komputerowej w celu planowania 3D.


Do brachyterapii prostaty wykorzystywany jest system
SWIFT pozwalający na planowanie w czasie rzeczywistym (Real time) sprzężony z aparatem USG oraz systemem planowania leczenia 3D.

W brachyterapii oskrzelowej wykorzystywany jest bronchofiberoskop Olympus z możliwością archiwizacji danych Endobase.

Wykonywane są aplikacje ginekologiczne w tym z wykorzystaniem techniki planowania 3D- przestrzennej konformalnej z użyciem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.


Do leczenia nowotworów sutka używamy aplikatora Contura (SenoRx) oraz aplikatorów śródtkankowych
Comfort (Nucletron).  Leczenie odbywa się  techniką  APBI (częściowe napromienianie piersi) pozwalająca na skrócenie czasu leczenia wybranych pacjentek, do pięciu dni.

Leczymy również inne lokalizacje narządowe przy pomocy całego zestawu aplikatorów śródtkankowych, stycznych i wewnątrzprzewodowych.

Pracownia ściśle współpracuje z klinikami brachyterapii Instytutu Onkologii w Warszawie i Gliwicach.

PERSONEL ZAKŁADU RDIOTERAPII Z PRACOWNIĄ BRACHYTERAPII HDR

Lekarze   
Dr n. med. Tomasz Filipowski kierownik
Lek. med. Ewa Rożkowska z-ca kierownika
Dr n. med. Joanna Topczewska
Lek. med. Anna Kozłowska
Lek. med. Dorota Kazberuk Koordynująca pracę pracowni brachyterapii HDR
Lek. med. Anna Szmigiel-Trzcińska
Lek. med. Michał Niksa
Lek. med. Rafał Maksim

Lek. med. Monika Filipow
Dr hab. med. Ewa Sierko Klinika UMB
Dr n. med. Dominika Hempel Klinika UMB

pielęgniarki   
mgr Ewa Sawicka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego -  Pielęgniarka Koordynująca

Elżbieta Sznajderuk – specjalista w dziedzinie anestozjologii i intensywnej terapii
mgr Magdalena Kondracka
mgr Angelika Grzybowska
lic.piel. Katarzyna Borek
Barbara Perkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 
Bernadeta Skubis

Salowa: Iwona Chaniewska
   
technicy radioterapii
Gruszka Ewa – po. kierownika zespołu techników w Zakładzie Radioterapii
Bielicki Krzysztof  tech. elektroradiologii
Czaczkowska Agata  st. tech elektroradiologii
mgr.Czauderna  Jolanta  asystent elektroradiologii
Figzał Dorota  st. tech elektroradiologii
Gawryluk Marta  tech. elektroradiologii
Gąsowska Iwona  st. tech elektroradiologii
Gąsowski Marcin  st. tech elektroradiologii
Jarosz Anna  specjalista tech.radioterapii
Jurczykowski Cezary  specjalista tech.radioterapii
Kateusz Piotr  tech. elektroradiologii
Klisz Joanna  specjalista tech.radioterapii
Kobylski Piotr  specjalista tech.radioterapii
Koćmierowska Barbara  specjalista tech.radioterapii
Kołtun Liliana  specjalista tech.radioterapii
Kozłowska Beata  st. tech elektroradiologii
Okłota Artur  specjalista tech.radioterapii
Onoszko Aneta  specjalista tech.radioterapii
Pasyńczuk Adam  mgr. elektroradiologii
Patejuk Marcin  st. tech elektroradiologii
Różańska-Zimnoch Małgorzata  tech. elektroeadiologii
Słota Iwona  st. tech elektroradiologii
Sołowiej Beata  tech. elektroradiologii
Szot Izabela  specjalista tech.radioterapii
Tołkin Jolanta  specjalista tech.radioterapii
Wasiluk Natalia  tech. elektroradiologii
Wołpiuk  Katarzyna  st. tech elektroradiologii
mgr.Wyszpiański Patryk  młodszy asystent elektroradiologii
Zawadzki Marcin  tech. elektroradiologii
Żukowska Anna   tech. elektroradiologii

   
sekretariat

Radulska Mirosława  
Tołkacz Anna
Gryko Emilia
Iwona Krasowska  

Linki:

                   

Data aktualizacji: 2018-06-08

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin