Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Pielęgniarki BCO

  Kadra kierownicza

  Małgorzata Wróblewska    - Naczelna Pielęgniarka
  Henryka Gąsiewska           - Asystent ds. Sanitarno-Epidemiologicznych
  Barbara Bibułowicz            - Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Onkologii Klinicznej
  Dorota Dąbrowska             - Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Onkologii Ginekologicznej
  Agata Roszko                      - Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Radioterapii I
  Renata Kaczan                    - Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Radioterapii II
  Alicja Pańkowska               - Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Chirurgii Onkologicznej
  Beata Wierzbicka               - Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
  Marta Puchalska                 - Przełożona Pielęgniarek Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej
  Jolanta Sawicka                  - Pielęgniarka Koordynująca Zespołu Opieki Anestezjologicznej
  Iwona Kroteń                      - Kierownik Centralnej Sterylizatorni
  Małgorzata Klimczuk          - Pielęgniarka Koordynująca pododdziału Chemioterapii Dziennej
  Ewa Sawicka                       - Pielęgniarka Koordynująca Pracowni Brachyterapii
  Anna Sierżan                       - Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć
  Raisa Sapieżyńska              - Pielęgniarka Koordynująca oddziału Onkologii Klinicznej
  Sebastian Sienkiewicz        - Pielęgniarz Koordynujący Pododdziału Leczenia Bólu
  Bożena Węcko                    - Pielęgniarka Koordynująca oddziału Radioterapii 

 W Białostockim Centrum Onkologii pracuje 205 pielęgniarek, w tym: 
 - 70 z tytułem magistra pielęgniarstwa,
 - 96 z tytułem pielęgniarki specjalisty,
 - 30 z tytułem licencjata pielęgniarstwa.    

 Funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego kolejną kadencję pełni Raisa Sapieżyńska 
 Tytuł Pielęgniarki Roku 2010 województwa podlaskiego zdobyła  pielęgniarka Białostockiego Centrum Onkologii Sylwia Pełszyk.
 W kolejnych latach pielęgniarki BCO plasują się w ścisłej czołówce. 


MISJA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
W Białostockim Centrum Onkologii nie istnieje nic ważniejszego od bezpieczeństwa Pacjenta 
Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentowi w trakcie leczenia jest priorytetem pielęgniarek Białostockiego Centrum Onkologii

Wykonywanie procedur pielęgniarskich zgodnie z wymogami obowiązujących standardów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapewnia najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej. W procesie kształcenia oraz organizacji pracy pielęgniarskiej eksponujemy humanistyczne, całościowe postrzeganie człowieka chorego i jego rodziny. Stawiamy na mistrzowskie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przewidzianych pielęgniarkom do wykonania w całym procesie opieki medycznej.

Uczestniczymy w pracach stowarzyszeń, kół naukowych, między innymi: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Instrumentariuszek, Stowarzyszenia Higieny Szpitalnictwa, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.

Działamy na rzecz Pacjentów, uczestnicząc w akcjach organizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii, promujących badania profilaktyczne oraz zdrowy tryb życia (patrz aktualności).

Data aktualizacji: 2017-03-15

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin