Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Oddział Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu

Ordynator Oddziału
dr n. med. Leszek Kozłowski
tel. 85 6646756

85 6784178 - dyżurka lekarska 1p.
85 6784176 - 
dyżurka pielęgniarek 1p.
85 6646733 - dyżurka lekarska 2p.
85 6646735 - dyżurka pielęgniarek 2p.
e-mail:
chirurgia@onkologia.bialystok.pl

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu

Kierownik Oddziału
dr n. med. Leszek Kozłowski 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej
dr n. med. Włodzimierz Markiewicz

asystenci  specjaliści chirurgii  onkologicznej/ogólnej

lek.med. Piotr Oleksza 
lek. med. Mariusz Skoczyński
lek. med. Sergiusz Jarosz
lek. med. Maciej Kokoszko

lek. med. Wojciech Fiedorowicz
lek. med. Marian Domurat                                                                                                                                                                                           
lek.med. Paweł Malinowski 
lek.med. Kamil Safiejko

dr n.med.Marcin Juchimiuk
specjalista urolog
lek.med.Andrzej Puchnarewicz

rezydenci w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
lek. med. Katarzyna Bielawska

lek. med. Piotr Stępniewski
lek. med. Aliaksandr Tarasik 

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej oraz staży specjalizacyjnych z chirurgii onkologicznej w ramach innych specjalizacji

Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Kierdelewicz– specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego, magister w dziedzinie pielęgniarstwa. W oddziale pracuje 25 pielęgniarek, które są w pełni przygotowane do pracy z pacjentami. Wdrażają najnowsze standardy pracy. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą swoją wiedzę na studiach pielęgniarskich oraz specjalistycznych szkoleniach.

 

Personel Bloku Operacyjnego
lek. med. Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska - anestezjolog
lek. med. Małgorzata Mazurczak - anestezjolog
lek. med. 
Katarzyna Kapica
lek.med. Wanda Kosierkiewicz
lek. med. Joanna Tytman
lek.med. Paweł Kosierkiewicz
lek.med. Andrzej Drwal


Pielęgniarka Oddziałowa bloku operacyjnego - mgr Beata Wierzbicka. Na bloku pracują 4 pielęgniarki anestezjologiczne i 7 instrumentariuszek.
Na bloku znajdują się 3 sale operacyjne  

Sprzęt i aparatura
Oddział dysponuje unikalną aparaturą diagnostyczno-terapeutyczną najwyższej klasy:
- Sprzęt laparoskopowy – operacje laparoskopowe wybranych zmian onkologicznych (nowotwory jelita grubego), laparoskopie diagnostyczne, inne zabiegi laparoskopowe typowe oddziałom chirurgii ogólnej.
- Endoskopy – badania kolonoskopowe w tym śródoperacyjne, gastroskopie wykonujemy u wszystkich naszych pacjentów przed zabiegiem i w obserwacji pooperacyjnej
- USG wykorzystywane w trakcie zabiegów operacyjnych – mammotomie, trudne lokalizacje zmian w piersiach, lokalizacje naczyń z dopplerem do zakładania portów naczyniowych

Mamy pełen dostęp do:
- Tomografii komputerowej –z możliwością wykonania angioCT, wirtualnej kolonoskopii
-Rezonansu magnetycznego- będącego w chwili obecnej zasadniczym badaniem w ocenie zaawansowania przedoperacyjnego wielu nowotworów np.: raka odbytnicy
-Pracowni PET-CT- najnowocześniejsze z narzędzi wykorzystywane w diagnostyce i weryfikacji zmian o niejasnym charakterze
- Mammografii – prócz badań diagnostycznych oznaczamy zmiany subkliniczne z użyciem igieł lokalizacyjnych pod kontrolą mammografu, w czasie zabiegu potwierdzamy zdjęciem prawidłowość wycięcia niewyczuwalnych zmian
- pracowni histopatologicznej – nowoczesnej z bardzo szybką oceną śródoperacyjną charakteru zmiany (seryjne badanie „węzłów wartowniczych”), prawidłowości wycięcia, badaniami immunohistochemicznymi
- pracownia scyntygrafii – badanie izotopowe jest w Oddziale tak jak w całej Polsce standardem przed zabiegiem „węzła wartowniczego”

Pełen profil terapeutyczny, czyli nasza praca codzienna

Leczymy chirurgicznie nowotwory:
- piersi – operacje oszczędzające z węzłem wartowniczym poprzedzonym scyntygrafią w porównaniu do amputacji wykonywane są co raz częściej. Wykonujemy około 20-25 takich zabiegów miesięcznie. Przy konieczności amputacji wykonujemy zabiegi odtwórcze piersi. Po latach doświadczeń wybraliśmy operacje odtwórcze piersi przy użyciu ekspanderoprotezy, (brak złego efektu kosmetycznego po obkurczeniu i zaniku mięśnia, zwłaszcza poddanego radioterapii, znacznie mniejsze okaleczenie). W przypadkach, gdzie nie jest planowana radioterapia wykonujemy takie zabiegi jednoczasowo.
- przewodu pokarmowego – około 150 rocznie zabiegów radykalnych raka jelita grubego, w tym wykonywane technikami laparoskopowymi, raka żołądka głównie z totalną resekcją żołądka, raka trzustki,
- nowotwory twarzoczaszki i szyi – trudniejsze operacje plastyczne - odtwarzanie nosa, resekcje z plastyką małżowin usznych, wszystkie operacje warg, powiek z plastyką płatami w tym enukleacje gałki oczne z pokryciem płatem „skarpowym”
- nowotwory złośliwe tarczycy – całkowite wycięcie gruczołu z węzłami szyjnymi
- nowotwory nadnercza metoda laparoskopową i otwartą
- skóry i tkanek miękkich- operacje czerniaka operowanego pierwotnie w naszym ośrodku lub wstępnie w ośrodkach dermatologicznych, chirurgicznych i przekazywanych z ośrodków regionalnych, wykonujemy biopsję węzła wartowniczego ze scyntygrafią – (nieodzowna metoda zwłaszcza przy  lokalizacji na plecach)
-termoablacja nowotworów pierwotnych i wtórnych wątroby
- porty naczyniowe – codzienność w nowoczesnej chemioterapii poprawiająca bezpieczeństwo i komfort pacjenta 
-biopsje gruboigłowe zmian ogniskowych w wątrobie
- mammotomie i biopsje gruboigłowe zmian w piersi pod kontrolą USG – aktualnie złoty standard diagnostyczny
- zakładanie prowadnic do brachyterapii
W oddziale Chirurgii Onkologicznej wykonujemy około 1200 dużych operacji. Nie licząc drobniejszych jak zabiegi tzw. „poradniane”, mammotomie, zakładanie portów naczyniowych. Nie wykonujemy tylko zabiegów z zakresu neurochirurgii i torakochirurgii. Zabiegi z pogranicza chirurgii i urologii, ortopedii czy ginekologii wykonujemy przy współpracy ze specjalistami z danych dziedzin.

Pacjenci leczeni w Oddziale Chirurgii Onkologicznej są kwalifikowani do leczenie skojarzonego w zależności od wskazań:
- z radioterapią przed- i pooperacyjną
- z chemioterapią przed- i pooperacyjną.

Połączenie metod chirurgia+ radioterapia + chemioterapia ustalane jest w zespole interdyscyplinarnym na konsyliach przed rozpoczęciem leczenia, indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Oddział prowadzi kompletne żywienie pozajelitowe i dojelitowe u pacjentów operowanych z powodu chorób nowotworowych. Żywieniem zajmują się wykwalifikowani lekarze, którzy wcześniej odbyli odpowiednie szkolenia i posiadają certyfikaty. Pacjentki po zabiegach operacyjnych otaczane są opieką zespołu interdyscyplinarnego, co pozwala odnaleźć się w nowej sytuacji i przyśpiesza powrót do zdrowia.
W Oddziale  prowadzony jest monitoring zakażeń i w razie konieczności reżim sanitarno-epidemiologiczny.

 

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej uzyskał akredytację i ISO

 

 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Koordynator: lek. Grzegorz Płoński

Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Sawicka

Dane kontaktowe
Dyżurka lekarska :     85 6784181
Punkt pielęgniarski:    85 6784182, 85 6784180

 

 

 

Blok Operacyjny

 

Dysponuje 4 nowoczesnymi, klimatyzowanymi salami operacyjnymi z nawiewem laminarnym oraz 4-stanowiskową Salą Nadzoru Poznieczuleniowego.

Chorzy kwalifikowani do zabiegów operacyjnych liczyć mogą na najwyższą jakość świadczeń, wynikającą zarówno ze stałego podnoszenia swoich kwalifikacji przez personel, jak również będącą wynikiem wyposażenia stanowisk pracy w najlepszej jakości sprzęt medyczny.

Na każdej z sal operacyjnych znajdują się  najnowszej generacji aparaty do znieczulenia ogólnego, pozwalające na monitorowanie funkcji układu krążenia, układu oddechowego, głębokości znieczulenia. Nowoczesne stoły operacyjne zapewniają  również pacjentowi komfort cieplny i zabezpieczają przed powstawaniem odleżyn podczas długotrwałych zabiegów.

Dzięki wyposażeniu w  nowoczesny sprzęt i aparaturę możliwe jest prowadzenie operacji zarówno metodami klasycznymi, jak i minimalnie inwazyjnymi z użyciem technik laparoskopowych. Na wyposażeniu Bloku Operacyjnego znajduje się wysokiej klasy aparat do USG, ułatwiający precyzyjną lokalizację usuwanych zmian. Każda z sal operacyjnych- poprzez zainstalowane stacje komputerowe, włączona jest w system informatyczny Białostockiego Centrum Onkologii.

Zespół anestezjologiczny wykonuje znieczulenia do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, zabiegów z zakresu brachyterapii i badań diagnostycznych .Przed planowanym zabiegiem operacyjnym pacjenci są konsultowani i oceniani pod względem schorzeń współistniejących aby zapewnić bezpieczeństwo, wybór optymalnej metody znieczulenia i postępowania w okresie okołooperacyjnym.  Wykonywane są znieczulenia ogólne jak również znieczulenia przewodowe w tym ciągłe, co daje możliwość znaczącego ograniczenia  bólu pooperacyjnego.

Na terenie Bloku Operacyjnego znajduje się  doskonale zaopatrzona 4-stanowiskowa Sala Nadzoru Poznieczuleniowego , której personel zapewnia opiekę chorym do czasu stabilizacji ich stanu ogólnego, co jest niezwykle istotne w szybszym powrocie do zdrowia

 

 

 

Intensywna Opieka Medyczna

 

Sala Intensywnej Opieki Medycznej posiada 4 łóżka w tym 2 łóżka pełnoprofilowe, wyposażone w nowoczesne respiratory i monitoring najważniejszych parametrów życiowych, oraz 1 pełnoprofilowe stanowisko w izolatce z osobnym węzłem sanitarnym. Naszym pacjentom, będącym w stanie zagrożenia życia, wdrażamy inwazyjne i nieinwazyjne procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów takie jak: całodobowe monitorowanie ważnych czynności życiowych, wentylację mechaniczną, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, kaniulację dużych naczyń żylnych i tętnic z wykorzystaniem ultrasonografii. Powyższe możliwości znacząco zwiększają szansę przeżycia i wyleczenia naszym chorym

 

Leczenie Bólu

Jako zespół dbamy również o zapewnienie komfortu chorym w zakresie terapii bólu, zarówno ostrego w okresie okołooperacyjnym ,jak również bólu przewlekłego. W leczeniu bólu u chorych na nowotwór stosujemy zarówno farmakoterapię, jak i metody zabiegowe.  W Pododdziale Leczenia Bólu lekarze anestezjolodzy wykonują zbiegi zaliczane do grupy zabiegów neurodestrukcyjnych takie jak: neurolizy, termolezje, a także zabiegi z wykorzystaniem ciągłej analgezji przewodowej ,celem poprawy jakości życia naszym pacjentom.

Nasi pacjenci mogą na zaangażowanie, zrozumienie i troskę zajmujących się Nimi lekarzy i pielęgniarek.

 

Personel:

Lekarze specjaliści Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska
Agata Wargocka-Skiepko
Dariusz Kożuchowski
Adam Leoniuk
Joanna Tytman

Pielęgniarki:
Beata Jurczak,
mgr Anna Kundzicz,
Agnieszka Bruczko,
mgr Anna Jakubczyk,
mgr Agnieszka Mazur,
mgr Iga Mąkowska,
mgr Urszula Moniuszko,
Iwona Piotrowska,
Justyna Sakowska,
Monika Sasinowska,
mgr Krystyna Wołosowicz 
mgr Iwona Wasilewska

Salowe: Wioletta Kaczorek, Helena Sadowska, Beata Smółkowska

Data aktualizacji: 2018-07-25

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin