Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Oddział Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII PIERSI I REKONTRUKCJI ORAZ PODODDZIAŁEM LECZENIA BÓLU

Kierownik Oddziału,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej: dr n. med. Leszek Kozłowski 


Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Hanna Ptaszyńska

Dane kontaktowe:

Sekretariat kierownika - 856646756
85 6784178 - dyżurka lekarska 1p.
85 6784176 - dyżurka pielęgniarek 1p.
85 6646733 - dyżurka lekarska 2p.
85 6646735 - dyżurka pielęgniarek 2p.

Asystenci  specjaliści chirurgii  onkologicznej/ogólnej

•   dr n. med. Włodzimierz Markiewicz

•    lek.med. Piotr Oleksza
•    lek. med. Mariusz Skoczyński
•    lek. med. Sergiusz Jarosz
•    lek. med. Maciej Kokoszko
•    lek. med. Wojciech Fiedorowicz
•    lek. med. Marian Domurat                                                                                                                                                                                          
•    lek.med. Paweł Malinowski
•    lek.med. Kamil Safiejko
•    dr n.med.Marcin Juchimiuk
•    specjalista urolog: lek.med.Andrzej Puchnarewicz

Rezydenci w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
•    lek. med. Katarzyna Bielawska
•    lek. med. Piotr Stępniewski
•    lek. med. Aliaksandr Tarasik

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej oraz staży specjalizacyjnych z chirurgii onkologicznej w ramach innych specjalizacji.

Sprzęt i aparatura
Oddział dysponuje unikalną aparaturą diagnostyczno-terapeutyczną najwyższej klasy:
- Sprzęt laparoskopowy – operacje laparoskopowe wybranych zmian onkologicznych (nowotwory jelita grubego), laparoskopie diagnostyczne, inne zabiegi laparoskopowe typowe oddziałom chirurgii ogólnej.
- Endoskopy – badania kolonoskopowe w tym śródoperacyjne, gastroskopie wykonujemy u wszystkich naszych pacjentów przed zabiegiem i w obserwacji pooperacyjnej
- USG wykorzystywane w trakcie zabiegów operacyjnych – mammotomie, trudne lokalizacje zmian w piersiach, lokalizacje naczyń z dopplerem do zakładania portów naczyniowych

Mamy pełen dostęp do:
- Tomografii komputerowej –z możliwością wykonania angioCT, wirtualnej kolonoskopii
-Rezonansu magnetycznego- będącego w chwili obecnej zasadniczym badaniem w ocenie zaawansowania przedoperacyjnego wielu nowotworów np.: raka odbytnicy
-Pracowni PET-CT- najnowocześniejsze z narzędzi wykorzystywane w diagnostyce i weryfikacji zmian o niejasnym charakterze
- Mammografii – prócz badań diagnostycznych oznaczamy zmiany subkliniczne z użyciem igieł lokalizacyjnych pod kontrolą mammografu, w czasie zabiegu potwierdzamy zdjęciem prawidłowość wycięcia niewyczuwalnych zmian
- pracowni histopatologicznej – nowoczesnej z bardzo szybką oceną śródoperacyjną charakteru zmiany (seryjne badanie „węzłów wartowniczych”), prawidłowości wycięcia, badaniami immunohistochemicznymi
- pracownia scyntygrafii – badanie izotopowe jest w Oddziale tak jak w całej Polsce standardem przed zabiegiem „węzła wartowniczego”

Pełen profil terapeutyczny, czyli nasza praca codzienna

Leczymy chirurgicznie nowotwory:
- piersi – operacje oszczędzające z węzłem wartowniczym poprzedzonym scyntygrafią w porównaniu do amputacji wykonywane są co raz częściej. Wykonujemy około 20-25 takich zabiegów miesięcznie. Przy konieczności amputacji wykonujemy zabiegi odtwórcze piersi. Po latach doświadczeń wybraliśmy operacje odtwórcze piersi przy użyciu ekspanderoprotezy, (brak złego efektu kosmetycznego po obkurczeniu i zaniku mięśnia, zwłaszcza poddanego radioterapii, znacznie mniejsze okaleczenie). W przypadkach, gdzie nie jest planowana radioterapia wykonujemy takie zabiegi jednoczasowo.
- przewodu pokarmowego – około 150 rocznie zabiegów radykalnych raka jelita grubego, w tym wykonywane technikami laparoskopowymi, raka żołądka głównie z totalną resekcją żołądka, raka trzustki,
- nowotwory twarzoczaszki i szyi – trudniejsze operacje plastyczne - odtwarzanie nosa, resekcje z plastyką małżowin usznych, wszystkie operacje warg, powiek z plastyką płatami w tym enukleacje gałki oczne z pokryciem płatem „skarpowym”
- nowotwory złośliwe tarczycy – całkowite wycięcie gruczołu z węzłami szyjnymi
- nowotwory nadnercza metoda laparoskopową i otwartą
- skóry i tkanek miękkich- operacje czerniaka operowanego pierwotnie w naszym ośrodku lub wstępnie w ośrodkach dermatologicznych, chirurgicznych i przekazywanych z ośrodków regionalnych, wykonujemy biopsję węzła wartowniczego ze scyntygrafią – (nieodzowna metoda zwłaszcza przy  lokalizacji na plecach)
-termoablacja nowotworów pierwotnych i wtórnych wątroby
- porty naczyniowe – codzienność w nowoczesnej chemioterapii poprawiająca bezpieczeństwo i komfort pacjenta 
-biopsje gruboigłowe zmian ogniskowych w wątrobie
- mammotomie i biopsje gruboigłowe zmian w piersi pod kontrolą USG – aktualnie złoty standard diagnostyczny
- zakładanie prowadnic do brachyterapii
W oddziale Chirurgii Onkologicznej wykonujemy około 1200 dużych operacji. Nie licząc drobniejszych jak zabiegi tzw. „poradniane”, mammotomie, zakładanie portów naczyniowych. Nie wykonujemy tylko zabiegów z zakresu neurochirurgii i torakochirurgii. Zabiegi z pogranicza chirurgii i urologii, ortopedii czy ginekologii wykonujemy przy współpracy ze specjalistami z danych dziedzin.

Pacjenci leczeni w Oddziale Chirurgii Onkologicznej są kwalifikowani do leczenie skojarzonego w zależności od wskazań:
- z radioterapią przed- i pooperacyjną
- z chemioterapią przed- i pooperacyjną.

Połączenie metod chirurgia+ radioterapia + chemioterapia ustalane jest w zespole interdyscyplinarnym na konsyliach przed rozpoczęciem leczenia, indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Oddział prowadzi kompletne żywienie pozajelitowe i dojelitowe u pacjentów operowanych z powodu chorób nowotworowych. Żywieniem zajmują się wykwalifikowani lekarze, którzy wcześniej odbyli odpowiednie szkolenia i posiadają certyfikaty. Pacjentki po zabiegach operacyjnych otaczane są opieką zespołu interdyscyplinarnego, co pozwala odnaleźć się w nowej sytuacji i przyśpiesza powrót do zdrowia.
W Oddziale  prowadzony jest monitoring zakażeń i w razie konieczności reżim sanitarno-epidemiologiczny.

 

BLOK OPERACYJNY

Koordynator Oddziału: lek. Grzegorz Płoński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Wierzbicka

Dane kontaktowe:
Pokój pielęgniarki oddziałowej – 856646774
Dyżurka lekarska – 856784185, 856784188
Dyżurka pielęgniarska – 856646737
Sala Nadzoru Poznieczuleniowego – 856784187
Pokój przygotowania pacjenta - 856784186

Blok operacyjny to miejsce rzadko oglądane przez pacjentów, nawet tych spędzających w szpitalu długie miesiące. Dostępu do niego nie ma nawet wielu pracowników szpitala. Nie ulega wątpliwości, iż Blok Operacyjny jest sercem każdego szpitala, to właśnie tu dokonywane są najpoważniejsze zabiegi ratujące życie ludzkie. To tutaj spotykają się pracownicy różnych oddziałów zabiegowych wykonując kluczowe zadania.
Blok Operacyjny w Białostockim Centrum Onkologii  jest wyposażony i dostosowany do potrzeb wszystkich oddziałów zabiegowych naszego szpitala. Dzięki wyposażeniu Bloku Operacyjnego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną zabiegi przeprowadzane są zarówno metodami klasycznymi jak i minimalnie inwazyjnymi z użyciem technik laparoskopowych.
W skład Bloku Operacyjnego wchodzą 4 Sale Operacyjne, 4-łóżkowa Sala Nadzoru Poznieczuleniowego i niezbędne zaplecze, konieczne do prawidłowego funkcjonowania   każdego  nowoczesnego  bloku. Wszystkie stanowiska operacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące chirurgii, anestezjologii i epidemiologii.
Praca na Bloku Operacyjnym zakłada zarówno sprawne wykonywanie zabiegów planowych, jak i  natychmiastowe wykonanie zabiegu nagłego, ratującego życie. Wymaga to od całego personelu doskonałej koordynacji i specjalistycznego przygotowania. Niezbędna jest umiejętność przewidywania oraz systematyczność w każdym calu. Blok Operacyjny w swoim założeniu ma pracować w sposób gwarantujący 100% przygotowanie do zabiegu w każdym momencie, co w praktyce wymaga od pracowników nadzwyczajnego zaangażowania.
Pacjent, który trafi na Blok Operacyjny z pewnością spotka się  z fachowością zespołów: lekarzy-operatorów i instrumentariuszek, lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych oraz pozostałego zespołu uczestniczącego w niezbędnych czynnościach podczas przygotowania, trwania i po zakończeniu operacji.

PERSONEL BLOKU OPERACYJNEGO

Lekarze anestezjolodzy
•    lek. Grzegorz Płoński
•    lek. Andrzej Drwal
•    lek. Oleg Dyśko
•    lek. Małgorzata Mazurczak
•    lek. Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska
•    dr n. med. Paweł Kosierkiewicz
•    lek. Wanda Kosierkiewicz
•    lek. Joanna Tytman
•    lek. Agata Wargocka-Skiepko

Pielęgniarki anestezjologiczne
•    lic. Jolanta Sawicka – Czernik
•    mgr Rafał Falkowski
•    mgr Anna Kundzicz
•    lic. Beata Jurczak
•    mgr Grażyna Wielgat
•    mgr Grażyna Czerwionka
•    lic. Elżbieta Cilulko
•    lic. Sylwia Lebiedzińska
•    mgr Marzena Szypulska

Pielęgniarki instrumentariuszki
•    mgr Beata Wierzbicka
•    lic. Krystyna Rutkowska
•    mgr Urszula Czechowicz
•    mgr Beata Dębicka
•    mgr Paulina Leończak
•    mgr Małgorzata Łubińska
•    mgr Katarzyna Michalak
•    mgr Kamila pałka
•    mgr Anna Popławska
•    lic. Adrianna Szczesiul
•    lic. Elżbieta Łysiuk
•    mgr Ewa Sawicka
•    lic. Bożena Węcko        

Salowe
•    Bożena Szymczuk
•    Irena Chazbijewicz
•    Grażyna Mazur

Sanitariusz

•    Rafał Dębicki


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 
Koordynator Oddziału:
lek. Grzegorz Płoński
Pielęgniarka Koordynująca: Jolanta Sawicka – Czernik

Dane kontaktowe:
Dyżurka lekarska - OIT:  85 678 4181  
Dyżurka pielęgniarska - OIT: 85 678 4182
Sala - OIT: 85 678 4180
Dyżurka lekarska - Blok Operacyjny: 85 678 4185  

W Oddziale Intensywnej Terapii udzielana jest pomoc pacjentom z innych szpitali w ramach umowy z NFZ, hospitalizujemy także chorych z Białostockiego Centrum Onkologii.

Oddział Intensywnej Terapii prowadzi leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia z niewydolnością oddechową, niewydolnością krążenia i niewydolnością nerek, zapewniamy również opiekę nad pacjentami po rozległych operacjach przeprowadzanych w BCO. W skład Oddziału Intensywnej Terapii wchodzą cztery, w pełni wyposażone stanowiska i jedna izolatka. Dysponujemy nowoczesnymi respiratorami, sprzętem endoskopowym, sprzętem diagnostycznym, urządzeniem do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca i aparatem do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.

Pracownicy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii to wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski który świadczy kompleksowe, wysokospecjalistyczne  usługi medyczne na terenie całego Białostockiego Centrum Onkologii. Lekarze anestezjolodzy przyjmują w Poradni Anestezjologicznej, gdzie wstępnie przygotowują pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych. Jest to konieczne dla oceny ryzyka okołooperacyjnego a jednocześnie pozwala wybrać optymalną metodę znieczulenia i postępowania przeciwbólowego w trakcie i po zabiegu operacyjnym.
Poradnia Anestezjologiczna czynna jest w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00 oraz we wtorki, środy i czwartki  w godzinach 8.00 - 13.00.

W skład Bloku Operacyjnego wchodzą 4 nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale operacyjne. Podczas zabiegu monitorujemy: częstość pracy serca, elektrokardiogram, saturację, kapnometrię, ciśnienie tętnicze krwi, stopień zwiotczenia mięśni (przewodnictwo nerwowo-mięśniowe) i głębokość znieczulenia ogólnego. Używamy urządzeń zapewniających optymalną temperaturę ciała pacjenta w czasie operacji (materace grzewcze i cieplarki podgrzewające płyny infuzyjne). Bezpośrednio po zabiegu pacjenci przewożeni są do 4 – stanowiskowej, w pełni wyposażonej w aparaturę i sprzęt medyczny Sali Nadzoru Poznieczuleniowego w której pod opieką personelu zespołu anestezjologicznego przebywają do momentu pełnego powrotu świadomości i stabilizacji stanu ogólnego. Znieczulenia wykonywane są także w procedurach brachyterapii i wybranych zbiegach endoskopowych. Dzięki wyposażeniu Bloku Operacyjnego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną zabiegi przeprowadzane są zarówno metodami klasycznymi jak i minimalnie inwazyjnymi z użyciem technik laparoskopowych.

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeprowadza znieczulenia ogólne i przewodowe, w tym ciągłe. W celu redukcji bólu w trakcie, jak i po zabiegu wykonywane są blokady regionalne, zwłaszcza blokady przedziałowe w obrębie ściany klatki piersiowej i brzucha. Wykonujemy blokady typu: PECS I  i  PECS II (Pectoral Nerve Blocks I&II), Serratus Plane Block (SPB),TAP block, Subcostal TAP block. Powyższe metody  pozwalają na znaczne lub całkowite zniesienie bólu pooperacyjnego, co ma duże znaczenie w zapewnieniu komfortu pacjentom i dalszym postępowaniu po operacjach nowotworów piersi przeprowadzanych w Białostockim Centrum Onkologii.

Lekarze
•    lek. Grzegorz Płoński
•    lek. Andrzej Drwal
•    lek. Oleg Dyśko
•    lek. Małgorzata Mazurczak
•    lek. Danuta Kasprzyńska-Białobrzeska
•    dr n. med. Paweł Kosierkiewicz
•    lek. Wanda Kosierkiewicz
•    lek. Dariusz Kożuchowski
•    lek. Joanna Tytman
•    lek. Agata Wargocka-Skiepko

Pielęgniarki
•    lic. Jolanta Sawicka – Czernik
•    Agnieszka Bruczko
•    mgr Agnieszka Anna Mazur
•    mgr Urszula Moniuszko
•    mgr Krystyna Wołosowicz
•    mgr Iwona Wasilewska
•    Iwona Piotrowska
•    lic. Monika Sasinowska
•    mgr Agata Leszczyńska  
•    mgr Teresa Jazykow
•    lic. Anna Palusińska
•    mgr Rafał Falkowski
•    mgr Anna Kundzicz
•    lic. Beata Jurczak
•    mgr Grażyna Czerwionka
•    mgr Grażyna Wielgat
•    mgr Justyna Sakowska
•    mgr Anna Zalewska
•    lic. Elżbieta Cilulko
•    lic. Sylwia Lebiedzińska
•    mgr Marzena Szypulska

Statystyk medyczny

•    mgr Katarzyna Jurska

Salowe
•    Wioletta Kaczorek
•    Helena Sadowska
•    Beata Elżbieta Smółkowska

 

PODODDZIAŁ LECZENIA BÓLU

Kierownik: dr Dariusz Kożuchowski -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny paliatywnej

Pielęgniarz koordynujący: Sebastian Sienkiewicz

Jako zespół dbamy również o zapewnienie komfortu chorym w zakresie terapii bólu, zarówno ostrego w okresie okołooperacyjnym ,jak również bólu przewlekłego. W leczeniu bólu u chorych na nowotwór stosujemy zarówno farmakoterapię, jak i metody zabiegowe.  W Pododdziale Leczenia Bólu lekarze anestezjolodzy wykonują zbiegi zaliczane do grupy zabiegów neurodestrukcyjnych takie jak: neurolizy, termolezje, a także zabiegi z wykorzystaniem ciągłej analgezji przewodowej, celem poprawy jakości życia naszym pacjentom.

Nasi pacjenci mogą na zaangażowanie, zrozumienie i troskę zajmujących się nimi lekarzy i pielęgniarek.

PERSONEL PODODDZIAŁU LECZENIA BÓLU

Lekarze współpracujący
•    Andrzej Drwal - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
•    Adam Leoniuk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Pielęgniarki
•    Bogusława Achimowicz
•    Paulina Dąbrowska
•    Agnieszka Jakoniuk
•    Beata Kulka-Malinowska
•    Elżbieta Matys
•    Patrycja Tadyniewicz
•    Marzanna Turosińska
•    Ewa Zajączkowska


 

PRACOWNIA ENDOSKOPII
 
Kierownik Pracowni Endoskopii: dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
 
Lekarze
•    dr n. med. Paweł Rogalski - specjalista chorób wewnętrznych gastroenterolog
•    dr n. med. Marzena Konopko - specjalista chorób wewnętrznych gastroenterolog

Pielęgniarki
•    mgr Izabela Jaworowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego - pielęgniarka koordynująca
•    mgr Katarzyna Murzyn

Data aktualizacji: 2019-05-13

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin