Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Oddział Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Ordynator Oddziału
prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz

z-ca Ordynatora Oddziału
dr n. med. Elwira Matuszewska

pielęgniarka oddziałowa
Barbara Bibułowicz

pielęgniarka koordynująca
Raisa Sapieżyńska

tel. 85 6646722 - dyżurka lekarska IV p.
tel. 85 6646714 - dyżurka lekarska V p.
tel. 85 6646709 - dyżurka pielęgniarek IV p.
tel. 85 6646751 - dyżurka pielęgniarek V p.
tel. 85 6646795 - pododdział Chemioterapii Dziennej
e-mail:
chemia@onkologia.bialystok.pl

Oddział:
• posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych
• prowadzi pełnoprofilowe leczenie systemowe: chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię oraz leczenie celowane
• proces diagnostyczno – leczniczy realizowany jest przez zespół lekarzy o najwyższych kwalifikacjach, natomiast proces pielęgnacji chorych realizowany jest przez doświadczone pielęgniarki
• leczenie prowadzone jest w Oddziale Szpitalnym oraz w warunkach Oddziału Dziennego
• współpracuje z wieloma ośrodkami na świecie w zakresie prowadzenia badań klinicznych, co zapewnia dostęp do najnowocześniejszych terapii
• aktualnie prowadzimy badania kliniczne w raku piersi, żołądka, jelita grubego, leczenia wspomagającego
• ordynator oddziału pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z onkologii klinicznej

Pracownicy Oddziału:
• lek. med. Ewa Klank - Sokołowska - specjalista onkologii klinicznej
• lek. med. Mariola Kucharewicz - specjalista onkologii klinicznej
• dr n. med. Agnieszka Malinowska - specjalista onkologii klinicznej
• dr n. med. Krystyna Ostrowska - Cichocka - specjalista onkologii klinicznej
• dr n. med. Piotr Tokajuk - specjalista onkologii klinicznej
• lek. med. Aniela Uścinowicz - specjalista chorób wewnętrznych oraz onkologii klinicznej
• lek. med. Piotr Skalij - pracownik Kliniki Onkologii UMB, specjalista onkologii klinicznej
• lek. med. Magda Pogorzelska - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
• lek. med. Wioletta Sawczuk - lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
• lek. med. Iwona Zakrzewska -  
specjalista onkologii klinicznej
• lek. med. Agata Bortnik - lekarz rezydent
• lek. med. Karolina Winsko-Szczęsnowicz – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
• lek. med. Kamil Karpowicz – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
• lek. med. Anna Tokajuk – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

• lek. med. Mateusz Bondar  – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
• lek. med. Halina Osińska – lekarz radioterapeuta I°
 

Na bazie oddziału działa Klinika Onkologii UMB, kierowana od 1996 r. przez  prof. dr. hab. med. Marka Wojtukiewicza. Pracownicy Kliniki  zajmują się m. in.:
• prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
• szkoleniem z zakresu onkologii, onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii onkologicznej i medycyny paliatywnej w ramach studiów podyplomowych lekarzy różnych specjalności
• szkoleniem podyplomowym pielęgniarek w ramach specjalizacji z onkologii klinicznej
• pracownicy kliniki są opiekunami prac magisterskich z zakresu pielęgniarstwa ogólnego, elektroradiologii oraz prac licencjackich z zakresu rehabilitacji medycznej
• w jednostce ukończono 10 przewodów doktorskich oraz jedną habilitację
• w zakładzie realizowane są studia doktoranckie
• zakład współpracuje naukowo z zagranicznymi ośrodkami naukowo – badawczymi w formie wymiany doświadczeń naukowych, także przy okazji cyklicznych wizyt w zagranicznych laboratoriach

 

Pododdział Chemioterapii Dziennej
 
Pracownicy:
• lek. med. Bogumiła Czartoryska - Arłukowicz - specjalista onkologii klinicznej
• lek. med. Zofia Boroń - specjalista onkologii klinicznej
• lek. med. Kinga Hermanowicz-Szamatowicz - specjalista onkologii klinicznej

• lek. med. Aniela Uścinowicz - specjalista chorób wewnętrznych oraz onkologii klinicznej

Pielęgniarka koordynująca
• Małgorzata Klimczuk

 

Data aktualizacji: 2019-04-18

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin