Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Oddział Radioterapii II

Ordynator Oddziału

dr n. med. Tomasz Maciej Maksimowicz

tel. 085 6646718 - ordynator

085 6646720 - dyżurka lekarska

085 6646719 - dyżurka pielęgniarek

e-mail: r2@onkologia.bialystok.pl

Kadra lekarska:
- Ordynator Oddziału – dr n. med. Tomasz Maciej Maksimowicz – specjalista radioterapii onkologicznej
- Z-ca Ordynatora- lek. med. Anna Trochimczuk - specjalista radioterapii onkologicznej
- lek. med. Agnieszka Oliwia Olszewska - specjalista radioterapii onkologicznej
- lek. med. Agnieszka Anna Karwowska - specjalista radioterapii onkologicznej

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej:
- lek. med. Iwona Barbara Okońska
- lek. med. Anna Pawluczuk
- lek. med. Lucyna Sokołowska
- lek. med. Justyna Nalewska – Dawidziuk
- lek. med. Marcin Gościcki

Statystyka medyczna:
- lic. Anna Frąckiewicz
- mgr Agnieszka Zembko ( stażystka)

Kadra pielęgniarska:
- Kaczan Renata – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
- Miłkowska Mirosława – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Iwaniuk Walentyna - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Lewsza Zofia- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Sobolewska Krystyna - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Szerszunowicz Ewa- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Zalewska Irena Laura- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Dąbrowska Bernadeta- specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- Onichimiuk Maria - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- Potocka Małgorzata Joanna - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- Zakrzewska Halina Ewa- specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- Demianowicz Mirosława – starsza pielęgniarka
- Oskaldowicz Grażyna – starsza pielęgniarka
 

 

Zajmujemy się leczeniem nowotworów centralnego układu nerwowego, regionu głowy i szyi, piersi, płuc i śródpiersia, przewodu pokarmowego, układu moczowo- płciowego, limfatycznego, nowotworów tkanek miękkich ( mięsaków) i skóry.

 

Aktualnie oddział liczy 30 łóżek

Zasadniczym sposobem leczenia stosowanym w Oddziale Radioterapii II BCO jest teleradioterapia ( leczenie zewnętrznymi wiązkami promieniowania jonizującego) prowadzona
w sposób samodzielny lub skojarzony w różnych sekwencjach z leczeniem operacyjnym, chemioterapią, hormonoterapią i brachyterapią.

Planowanie radioterapii odbywa się za pomocą nowoczesnego systemu planowania leczenia, spełniającego najwyższe standardy, który umożliwia precyzyjne, trójwymiarowe określenie obszaru napromieniania. Do planowania leczenia wykorzystujemy  symulator firmy NUCLETRON, tomograf komputerowy SIEMENS, z możliwością wykonania wirtualnej symulacji, rezonans magnetyczny PHILIPS INGENIA, skaner PET-CT firmy GE. Do napromieniania wykorzystujemy
4 nowoczesne przyspieszacze liniowe ELEKTA. W radioterapii stosujemy techniki statyczne – 3 D, IMRT (intensywna modulacja wiązki), a także dynamiczne- VMAT (wielołukowa, dynamiczna technika radioterapii ), IGRT ( radioterapia sterowana obrazem). Weryfikacja radioterapii odbywa się przy zastosowaniu procedur portal vision, XVI (weryfikacja geometrii wiązki) oraz dozymetrii in vivo (weryfikacja dawki promieniowania).

 

Współpracujemy również z Zakładem Rehabilitacji, którego pracownicy prowadzą rehabilitację bezpośrednio w zakładzie, jak również przy łóżku chorego.

    

Nasi pacjenci mają możliwość korzystania z opieki psychologicznej w trakcie hospitalizacji, ponadto pomoc psychologiczna może być świadczona ich rodzinom i osobom bliskim.

Usługi duszpasterskie świadczone są przez kapelana katolickiego i prawosławnego.

 

Data aktualizacji: 2018-02-15

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin