Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Oddział Onkologii Ginekologicznej

Koordynator oddziału
dr n. med. Beata Maćkowiak – Matejczyk
tel. 85 6646732, 85 6646725 - dyżurka lekarska
85 6646739, 85 6646727 - dyżurka pielęgniarek
e-mail:
ginekologia@onkologia.bialystok.pl

 

Skład Oddziału:
Koordynator – dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk - specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

Asystenci:
- dr n. med. Mirosława Demska - specjalista onkologii klinicznej, specjalista chemioterapii nowotworów;
- dr n. med. Joanna Hołody-Zaręba – specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej;
- dr n. med. Andrzej Kiluk: specjalista radioterapii onkologicznej;
- dr n. med. Aneta Kiluk: specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chemioterapii nowotworów;
- dr n. med. Rafał Kisielewski specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista położnictwa i ginekologii;
- dr n. med. Bożena Kożuszko – specjalista radioterapii onkologicznej
- dr n. med. Iwona Nesterowicz: specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej
- dr n. med. Janusz Poznański:  specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista położnictwa i ginekologii.

Pielęgniarki:
- Dąbrowska Dorota – pielęgniarka oddziałowa, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Niewińska Joanna: specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Lachowska Anna: specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- Gościk Grażyna: specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Jezierska Ewa Jadwiga: starsza pielęgniarka
- Konończuk Agata: mgr. pielęgniarstwa
- Koronkiewicz Elżbieta: specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Maksimowicz Wiesława: starsza pielęgniarka
- Sawicka Halina: starsza pielęgniarka
- Juszczyńska Bożena: licencjat pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Kaczyńska Janina: mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Kobylska Rutkowska Alicja: specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Kotyńska Krystyna: licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

- Malenda Agnieszka- licencjant położnictwa
- Muraszkiewicz Irena: mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Radzewicz Anna: starsza pielęgniarka
- Roman Małgorzata: mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Sieniuc Joanna Malwina : licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Rożkowska Katarzyna: mgr położnictwa
- Łuczaj Justyna: mgr pielęgniarstwa
- Olesiuk Olga Anna: mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
- Skutnik Renata położna
- Filipuk Irena: licencjant pielęgniarstwa
- Grodzka Gabriela: mgr położnictwa
- Roszkowska Anna: mgr położnictwa
- Zubrzycka Anna: lic. położnictwa

Statystyka medyczna:
- mgr Jolanta Tomaszuk
- mgr
Justyna Sławińska
- mgr Patrycja Jackowska

Tak dobrany zespół lekarzy o wieloletnim doświadczeniu zawodowym umożliwia pełen zakres terapii nowotworów narządu rodnego.

Doświadczony i wyszkolony zespół pielęgniarski otacza leczone pacjentki doskonałą, fachową i życzliwą opieką.

Oddział Onkologii Ginekologicznej powstał w Białostockim Centrum Onkologii w roku 1996 na bazie dotychczasowego oddziału radioterapii. Jest jedyną w województwie podlaskim wysokospecjalistyczną jednostką, świadczącą kompleksową opiekę medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów narządu rodnego.


W Oddziale  Onkologii Ginekologicznej zapewniamy:

- pełnoprofilową diagnostykę nowotworów narządu rodnego (cytologia, kolposkopia, hysteroskopia, markery nowotworowe, USG, tomografia komputerowa, PET CT, rezonans magnetyczny) również w ramach szybkiej diagnostyki onkologicznej ( DILO).

- leczenie obejmujące radioterapię nowotworów narządu rodnego(teleterapia, radioterapia stereotaktyczna, radioterapia intensywną modulacją dawki IMRT , VMAT, radioterapia z jednoczasowym podwyższeniem dawki SIB, brachyterapia HDR wraz z hipertermią), radioterapię paliatywną o działaniu przeciwbólowym i przeciwkrwotocznym.

- leczenie systemowe (chemioterapia nowotworów narządu rodnego standardowa i niestandardowa, chemioterapia dootrzewnowa, badania kliniczne II i III fazy w terapii raka jajnika , pierwotnego raka otrzewnej, raka sromu, ciążowej choroby trofoblastycznej, raka trzonu macicy i raka szyjki macicy , leczenie biologiczne przeciwciałami monoklonalnymi, programy lekowe)

- leczenie operacyjne nowotworów narządu rodnego kobiet w pełnym zakresie (chirurgia otwarta jamy brzusznej we współpracy z zespołem chirurgicznym i urologicznym, operacje laparoskopowe, hysteroskopowe – hysteroskop diagnostyczny Betocci, hysteroskop zabiegowy Bigatti shaver , wykorzystanie metody węzła wartownika w operacjach oszczędzających raka sromu, trzonu macicy i szyjki macicy z użyciem technetu)

- prowadzimy specjalistyczny nadzór ginekologiczno – onkologiczny po leczeniu w ramach Poradni Ginekologii Onkologicznej.

Oddział współpracuje z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Zakładem Radioterapii, Zakładem Patomorfologii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownią Medycyny Nuklearnej i Zakładem Brachyterapii zapewniając terapię interdyscyplinarną.

W procesie leczenia pacjentki korzystają również z konsultacji innych specjalistów, w tym rehabilitantów ,  psychologa i dietetyka .
Do dyspozycji naszych pacjentek oddajemy trzydzieści dwa łóżka.
Pacjentki mogą korzystać ze świetlicy.
Oddział  jest jedyną   placówką  w województwie podlaskim wyspecjalizowaną w kompleksowym leczeniu nowotworów  narządu rodnego;
- rak szyjki macicy
- rak trzonu macicy
- rak jajnika
- rak sromu
- rak pochwy.

Do Oddziału  kierowane są  pacjentki z całego województwa z rozpoznanymi nowotworami narządu rodnego kobiety lub ich podejrzeniem.

W lutym 2012 roku Oddział był współorganizatorem Konferencji Białowieża 2012 „Jakość życia kobiet leczonych z powodu nowotworów narządu rodnego”.

Białostockie Centrum Onkologii przy współpracy z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej w Białymstoku wdrożyło nową procedurę badań genetycznych w materiale z guzów jajnika i piersi. Spektrum badanych mutacji obejmuje geny BRCA1, BRCA2, NBS oraz CHECK2. W celu identyfikacji w/w mutacji wykorzystywane są metody sekwencjonowania według Sangera oraz zaawansowane techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Rozszerzenie panelu badań diagnostycznych pozwoli na zoptymalizowanie leczenia pacjentek onkologicznych i zastosowanie zaawansowanych terapii celowanych. Oddział Onkologii Ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii jako jedyna jednostka w Białymstoku i okolicach posiada umowę z NFZ na leczenie olaparibem, nowoczesnym lekiem skutecznym w terapii pacjentek z mutacją BRCA.

Najważniejsze publikacje:

1. Beata Maćkowiak-Matejczyk, Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Janusz Poznański: The association between lipid peroxidation or antioxidant activity In serum and the clinical staging of cervical and uterine carcinoma. Reports of practical oncology and radiotherapy, 2003, 8 (Suppl 2): 297-298
2. Beata Maćkowiak-Matejczyk, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik: Rola wolnych rodników w patofizjologii karcynogenezy – bieżący przegląd danych. Ginekologia Onkologiczna, 2004, 2 (2): 71-85.
3. V. Bułhak-Kozioł,B. Zdrodowska-Stefanow, I. Ostaszewska-Puchalska. B. Maćkowiak-Matejczyk, T.M. Pietrewicz, M. Wilkowska-Trojniel: Prevalence of Chlamydia trachomatis infection In women with cervical lesions. Advances In Medical Sciences, 2007, Vol 52.
4. A. Kiluk, J.A. Romatowski: Kwas ursodeoxycholowy – sukces terapeutyczny leku? Gastroenterologia 2001;8(1): 73-78.
5. A. Kiluk, J.A. Romatowski, J. Stasiewicz: Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych. Problemy lekarskie 2002.
6. M. Chilimoniuk, E. Olszewska, A. Kiluk: Pozagonadalna postać guza terminalnego szyszynki – opis przypadku. Praca aktualnie przygotowywana do druku. Współczesna Onkologia.
7.  Mirosława Demska: Chemioterapia dootrzewnowa w zaawansowanym raku jajnika. Ginekologia Onkologiczna 2006, 4, 241-249.
8. Mirosława Demska, Anna Szmigiel: Pielęgnacja skóry u chorych onkologicznych poddawanych radioterapii oraz chemioterapii. Ginekologia Onkologiczna 2009, 7(1), 241-249.
9. Mirosława Demska, Joanna Topczewska-Bruns, Beata Maćkowiak-Matejczyk, Tomasz Filipowski: Pielęgnacja skóry podczas i po zakończeniu radioterapii. Ginekologia Onkologiczna 2011, 9(4), 272-275.
10. Mirosława Demska: Rozprawa doktorska - Ocena surowiczych stężeń IGF-1, IGFBP-1 w raku endometrialnym błony śluzowej trzonu macicy.
11. Grzegorz Demski, Maria Wójcik-Jawień Mirosława Demska: Interakcje z lekami stosowanymi w onkologii.
12. Kisielewski R, Tołwińska A, Mazurek A, Laudański P. Ginekol Pol. 2013 Apr;84(4):293-7. Review. Inflammation and ovarian cancer--current views.
13. Laudanski P, Raba G, Kuc P, Lemancewicz A, Kisielewski R, Laudanski T.J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Dec;25(12):2696-9. doi: 10.3109/14767058.2012.699116. Assessment of the selected biochemical markers in predicting preterm labour.
14. Agnieszka Tołwińska, Rafał Kisielewski, Piotr Laudański
Przegląd Menopauzalny 2012; 3: 187–191. Przewlekły ból miednicy u kobiet w wieku menopauzalnym.
15. Stanisława Siuda, Ewa Arciszewska, Beata Maćkowiak, Halina Borowska:
The effect of X-radiation on the hypothalamo-hypophyseal neurosecretory system of the rat.
Roczniki AMB, 1996, 41(2): 470-481
16. Irena Zakrzewska, Renata Borawska, Janusz Poznański, Beata Maćkowiak:
Significance of some tumor markers in differential diagnosis of ovarian tumor.
Roczniki AMB, 1999, 44: 235-243 
17. Dobrzycka B, Mackowiak-Matejczyk B, Terlikowska KM, Kulesza-Bronczyk B, Kinalski M, Terlikowski SJ. Serum levels of IL-6, IL-8 and CRP as prognostic factors in epithelial ovarian cancer. Eur Cytokine Netw. 2013 Aug 1;24(3):106-13.
18. Dobrzycka B, Mackowiak-Matejczyk B, Kinalski M, Terlikowski SJ. Pretreatment serum levels of bFGF and VEGF and its clinical significance in endometrial carcinoma. Gynecol Oncol. 2013 Mar;128(3):454-60. 


 

Data aktualizacji: 2018-05-15

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin