Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/20/17

 

Białystok, dnia 13.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Część nr 1, Zadanie 1: System chłodzenia głowy.

1

Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia

Medycznego i Ortopedycznego

„Żak-Med” Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 2, Zadanie 2: Systemy ogrzewania pacjenta.

1

Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia

Medycznego i Ortopedycznego

„Żak-Med” Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 3, Zadanie 3: Fotel terapeutyczny.

2

KLASTMED Grzegorz Żuchnik

ul. Pogodna 50A, lok. 7, 20-337 Lublin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

3

P.H.U. PROMEDICAL Arkadiusz Kułak

Sopotnia Mała 59, 34-340 Jeleśnia

-

-

-

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena - 60% i Gwarancja - 40%.


 

Białystok, dnia 07.12.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 07.12.2017 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego

„Żak-Med” Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław

Zadanie 1      130.680,00 zł

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin dostawy: do 20.12.2017 r.

Zadanie 2        47.100,96 zł

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin dostawy: do 20.12.2017 r.

Oferta nr 2:

KLASTMED Grzegorz Żuchnik, ul. Pogodna 50A, lok. 7, 20-337 Lublin

Zadanie 3        19.180,80 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin dostawy: do 20.12.2017 r.

Oferta nr 3:

P.H.U. PROMEDICAL Arkadiusz Kułak, Sopotnia Mała 59, 34-340 Jeleśnia

Zadanie 3        27.000,00 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin dostawy: do 20.12.2017 r.

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1      130.000,00 zł,

Zadanie 2       48.000,00 zł,

Zadanie 3       22.000,00 zł.

c)     na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 14).

 


 

Białystok, dnia 05.12.2017 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zmienia treść w Załączniku nr 2.2 zmieniony do SIWZ, tj.:

a)    w całym Załączniku:

Zamiast użytych sformułowań: materac (koc), materaca (koca), materacem (kocem), materacu (kocu)

Powinno być odpowiednio: koc, koca, kocem, kocu.

b)    wykreśla pkt I.2.3 i I.2.7,

c)     w pkt I.2.8 w kolumnie 2:

Zamiast: Wymiary: 1660 x 1200 x 40 mm.

Powinno być: Wymiary: 1660 x 1200 mm.

d)    w pkt I.2.10 w kolumnie 2:

Zamiast: Zasilanie materaca (koc): 26V.

Powinno być: Możliwość zastosowania koca w pozycji siedzącej i półleżącej pacjenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 01 i 04.12.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

Dotyczy: Zadanie 3 – Fotel terapeutyczny (zapytania 1-9)

1.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny o długości 2050 mm?

2.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie -100/+760?

3.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny elektryczną regulacją segmentu podudzia w zakresie -450/+100?

4.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny elektryczną funkcją Trendelenburga 100 dokonywaną jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem, uzyskiwaną za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym?

5.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny o stabilnej konstrukcji kolumnowej łatwej do mycia i dezynfekcji?

6.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny o wadze 70 kg?

7.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny z podstawą wyposażoną w koła o średnicy 100 mm z centralną blokadą?

8.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny wyposażony w podparcie stóp wykonane z płyty HPL?

9.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny z możliwością wyboru koloru tapicerki z pośród 22 dostępnych?

Dotyczy: Zadanie 2 – System ogrzewania pacjenta (zapytanie 10)

10.  Zwracam się z prośbą czy Zamawiający dopuści w zadaniu dotyczącym Systemu ogrzewania pacjenta: Urządzenie do ogrzewania pacjenta - Bair Hugger 775:

System ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego, powietrza, cztery zakresy temperatur wysoka 43*C, średnia 38*C, niska 32*C, pokojowa, dwie prędkości przepływu powietrza, posiadający zabezpieczenia : system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych, filtr : wysokiej skuteczności filtr 0.2 mikrona. Urządzenie posiadający łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii – czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania – widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia . Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta. Możliwość jednoczasowego ogrzewania płynów infuzyjnych za pomocą dodatkowego elementu jakim jest spirala grzewcza . Trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniając szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta. Dodatkowe wyposażenie pozwala na montowanie urządzenia na twardej powierzchni , stojaku do IV , poręczy łóżka lub na specjalnym wózku wyposażonym w cztery kółka z blokadą. Wymiary : 33 cm (wys.) x 35 cm (szer.) x 33 cm (gł.), waga : 7,3 kg. Wąż grzewczy: długość 2 m. Przewód (kabel): długość 4,6 m.

Posiada termostat: niezależny obwód elektryczny; przerwanie termiczne WYŁĄCZA element grzejny, zapewniając utrzymanie temperatury na końcu węża poniżej 56*C (standardowo 53*C +/- 3*C); rezerwowe zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika temperatury przy wlocie węża. Przepływ powietrza: maksymalnie 23l/s. Okres gwarancji: 2 lata.

Do powyższego urządzenia dostępne jednorazowe kołdry (koce) ogrzewające pacjenta (niezależnie od wieku, wzrostu) w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne, śródoperacyjne, specjalistyczne zarówno na pacjenta jak również pod pacjenta). Kołdry (koce) pakowane są po 10 lub 5 szt. Koce posiadają otwory do podłączenia przewodu grzewczego.

Dotyczy: Zadanie 3 – Fotel terapeutyczny (zapytania 11-17)

11.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny o całkowitej szerokości wraz z podłokietnikami 950 mm?

12.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny z zakresem regulacji segmentu podudzia -30° - +18°?

13.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele terapeutyczne, w których regulacja fotela do pozycji Trendelenburga nie odbywa się przy pomocy użycia jednego oznaczonego przycisku? Funkcję tą można zrealizować za pomocą kilku przycisków na pilocie przewodowym.

14.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele terapeutyczne, których waga każdego z osobna wynosi 110 kg?

15.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele terapeutyczne o dopuszczalnym obciążeniu 180 kg?

16.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele terapeutyczne z kołami o średnicy 100 mm z indywidualną blokadą?

17.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele terapeutyczne, w których tapicerka jest łatwa do dezynfekcji, natomiast nie jest łatwa do demontażu?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.2:

Zamiast: Długość: 2100-2200 mm.

Powinno być: Długość: 2050-2200 mm.

Ad 2.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.4:

Zamiast: minimum: +75° do –13°.

Powinno być: minimum: +75° do –10°.

Ad 3.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.6:

Zamiast: minimum: –35°0 do +15°.

Powinno być: minimum: –30° do +10°.

Ad 4.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.8:

Zamiast: Przechył Trendelenburga: minimum -13° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.

Powinno być: Pozycja Trendelenburga: minimum 10°, dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem lub kilkoma przyciskami, uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.

Ad 5.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 6.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.11:

Zamiast: maksimum 65 kg.

Powinno być: maksimum 110 kg.

Ad 7.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.13:

Zamiast: (blokada indywidualna).

Powinno być: (blokada indywidualna lub centralna).

Ad 8.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanym parametrze wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, zawierającą proponowany parametr.

Ad 9.     Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.15:

Zamiast: min. 30 kolorów.

Powinno być: min. 22 kolory.

Ad 10.   Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 11.   Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.3:

Zamiast: maksimum 940 mm.

Powinno być: maksimum 950 mm.

Ad 12.   Patrz wyjaśnienia Ad 3.

Ad 13.   Patrz wyjaśnienia Ad 4.

Ad 14.   Patrz wyjaśnienia Ad 6.

Ad 15.   Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, w pkt I.1.12:

Zamiast: minimum 200 kg.

Powinno być: minimum 180 kg.

Ad 16.   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach. Proponowane parametry spełniają wymogi SIWZ.

Ad 17.   Zamawiający w Załączniku nr 2.3 zmieniony do SIWZ, wykreśla pkt I.1.20, tj.: „Możliwość łatwego demontażu tapicerki (materaca) w celu czyszczenia i dezynfekcji”.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2.2 zmieniony 2 i Załącznik 2.3 zmieniony 2 do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 12 i 13). Zamieszczone załączniki uwzględniają zmiany treści SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępują Załącznik nr 2.2 zmieniony i Załącznik nr 2.3 zmieniony do SIWZ.

 


 

Białystok, dnia 29.11.2017 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym lub BCO) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 07.12.2017 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 07.12.2017 r. godz. 11:30.

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ, tj.:

a)    w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: 06.12.2017 r.

Powinno być: 07.12.2017 r.

b)    w Załącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ zmienia się zapisy pkt II. Dodaje się nagłówek tabeli i zmienia zapis pkt II.1, który otrzymuje brzmienie.

Lp.

PARAMETRY/WARTOŚCI WYMAGANE

SPOSÓB ZADEKLA-

ROWANIA

 W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/

WARTOŚCI

TAK/NIE/WARTOŚCI

OFEROWANE

1.

2.

3.

4.

1

Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oferowanych urządzeń.

TAK

Niepotrzebne skreślić

TAK, tj.

36 miesięcy*

24 miesiące*

*niepotrzebne skreślić

c)     w pkt XIII SIWZ:

Zamiast:

LP.

KRYTERIUM

WAGA

KRYTERIUM

1.

Cena.

60%

2.

Termin dostawy.

40%

Powinno być:

LP.

KRYTERIUM

WAGA

KRYTERIUM

1.

Cena.

60%

2.

Gwarancja.

40%

 

d)    treść pkt XIII SIWZ Ad.2 otrzymuje brzmienie:

Ad 2: Gwarancja.

1.   W kryterium „Gwarancja” można uzyskać punkty odpowiednio do zadeklarowanego, w pkt II.1 Załączników nr 2.1 zmieniony, 2.2 zmieniony i 2.3 zmieniony do SIWZ (w zakresie oferowanego Zadania), okresu gwarancji, zgodnie z oceną punktową i na zasadach określonych poniżej:

a)   24 miesiące – 1 punkt,

b)   36 miesięcy – 2 punkty.

2.   Punkty przyznane badanej ofercie (w zakresie oferowanego Zadania) w kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone wg wzoru:

liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w Zadaniu      x 100 x 40%

największa liczba uzyskanych punktów w ofertach w Zadaniu

3.   W przypadku braku zadeklarowania (brak skreślenia) okresu gwarancji w kolumnie 4 w pkt II.1 Załączników nr 2.1 zmieniony, 2.2 zmieniony i 2.3 zmieniony do SIWZ (w zakresie oferowanego Zadania), oferta uzyska 1 punkt za ten parametr (zgoda Wykonawcy na najkrótszy wymagany okres gwarancji).

4.   Punkty przyznane ofercie w badanym kryterium (w zakresie oferowanego Zadania), w przypadku opisanym w pkt 3, zostaną obliczone zgodnie ze wzorem określonym w pkt 2.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Ponadto Zamawiający, w związku z wprowadzonymi zmianami oraz przedłużeniem terminu składania ofert, zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a)    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2).

Zamiast: Data: 2017-12-06, godzina: 11:00.

Powinno być: Data: 2017-12-07, godzina: 11:00.

b)    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2) Kryteria oraz IV.6.6) dotyczy w Części nr 1, nr 2 i nr 3:

Zamiast:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00

Powinno być:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

 

Zamawiający zamieszcza Załączniki nr 2.1 zmieniony, 2.2 zmieniony i 2.3 zmieniony do SIWZ, (patrz Pliki do pobrania poz. nr 9, 10 i 11). Zamieszczone załączniki uwzględniają zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępują odpowiednie Załączniki nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ.

 

 


 

 

Białystok, dnia 28.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę urządzeń medycznych

nr referencyjny AT 3330/20/17

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 623554-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913.

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego.

Adres:

Sekretariat Białostockiego Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych.

Numer referencyjny: AT 3330/20/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja oraz uruchomienie urządzeń medycznych, o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w Załącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ, w trzech zadaniach stanowiących części zamówienia: a) Zadanie 1: System chłodzenia głowy – 1 kpl., b) Zadanie 2: Systemy ogrzewania pacjenta – 2 kpl., c) Zadanie 3: Fotel terapeutyczny – 2 szt.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Opisy lub inne podobne materiały (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe, foldery itp.).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp, b) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, c) oświadczeń Wykonawcy zawartych w Załączniku nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-06, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System chłodzenia głowy – 1 kpl. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Systemy ogrzewania pacjenta – 2 kpl. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fotel terapeutyczny – 2 szt. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.3 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2.1 - Zestawienie parametrów – Zadanie 1

4 - Załącznik nr 2.2 - Zestawienie parametrów – Zadanie 2

5 - Załącznik nr 2.3 - Zestawienie parametrów – Zadanie 3

6 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

7 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

8 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy

9 - Załącznik nr 2.1 zmieniony - Zestawienie parametrów – Zadanie 1

10 - Załącznik nr 2.2 zmieniony - Zestawienie parametrów – Zadanie 2

11 - Załącznik nr 2.3 zmieniony - Zestawienie parametrów – Zadanie 3

12 - Załącznik nr 2.2 zmieniony 2 - Zestawienie parametrów – Zadanie 2

13 - Załącznik nr 2.3 zmieniony 2 - Zestawienie parametrów – Zadanie 3

14 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


Data publikacji: 2017-11-28

Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-13

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin