Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

PLAN POSTĘPOWAŃ 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2018 ROKU PRZEZ BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU
podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość/netto Przewidywany termin wszczęcia
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Izotop Dostawa Przetarg nieogr. 2 440 238,00 I Kwartał
2 Materiały medyczne Dostawa Przetarg nieogr. 2 794 426,00 I Kwartał
3 Produkty farmaceutyczne Dostawa Przetarg nieogr. 29 852 705,00 I Kwartał
4 Serwis tomografów Usługa Przetarg nieogr. 380 000,00 I Kwartał
5 Rehabilitacja osób z chorobą onkologiczną ułatwiającą powrót do pracy  - utworzenie i utrzymanie strony internetowej Usługa Przetarg nieogr. 300 000,00 I Kwartał
6 Unieruchomienia Dostawa Przetarg nieogr. 179 200,00 I Kwartał
7 Serwisy Przyspieszaczy, Symulatora i Systemów Planowania Leczenia Elekta i Nucletron/Elektra   Usługa Postęp. z wolnej ręki 10 165 500,00 I Kwartał
8 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych Dostawa Przetarg nieogr. 451 248,00 I Kwartał
9 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora mikrobiologicznego Dostawa Przetarg nieogr. 212 920,00 I Kwartał
10 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Białostockiego Centrum Onkologii Roboty budowlane Przetarg nieogr. 892 877,00 I Kwartał
11 Infomedica - serwis oprogramowania Usługa Postęp. z wolnej ręki 183 960,00 II Kwartał
12 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora koagulologicznego Dostawa Przetarg nieogr. 275 445,00 II Kwartał
13 Preparaty dezynfekcyjne  Dostawa Przetarg nieogr. 352 966,00 II Kwartał
14 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń kopiujących Dostawa Przetarg nieogr. 163 000,00 II Kwartał
15 Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Oddział Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemoterapii Dziennej i Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja i doposażenie Zakładu Radioterapii, Oddziału Brachyterapii i Zakładu Rehabilitacji”.  Roboty budowlane Przetarg nieogr. 26 557 500,00 III Kwartał
16 Produkty farmaceutyczne Dostawa Przetarg nieogr. 29 852 705,00 III Kwartał
17 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów zintegrowanego systemu biochemicznego i immunochemicznego Dostawa Przetarg nieogr. 1 669 966,00 IV Kwartał
18 Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez przebudowę i adaptację apteki szpitalnej wraz z pracownią cytostatyków i centralną sterylizatornią - roboty budowlane Roboty budowlane Przetarg nieogr. 8 000 000,00 IV Kwartał
19 Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez przebudowę i adaptację apteki szpitalnej wraz z pracownią cytostatyków i centralną sterylizatornią - dostawa sprzętów Dostawa Przetarg nieogr. 4 143 000,00 IV Kwartał
20 Centrum profilaktyki i edukacji onkologicznej - dostosowanie pomieszczen Roboty budowlane Przetarg nieogr. 2 000 000,00 IV Kwartał
21 Centrum profilaktyki i edukacji onkologicznej - zakup sprzetu diagnostycznego Dostawa Przetarg nieogr. 2 800 000,00 IV Kwartał
22 Budynek Administracyjny - roboty budowlane Roboty budowlane Przetarg nieogr. 4 437 000,00 IV Kwartał
23 Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych z  budżetu Ministerstwa Zdrowia - zakup stacji do konturowania szt.4 , zakup  kompletów stabilizatorów do radioterapii , modernizacja przyspieszaczy liniowych Dostawa Przetarg nieogr. 7 789 000,00 IV Kwartał
24 Materiały medyczne Dostawa Przetarg nieogr. 2 794 426,00 IV Kwartał


Data publikacji: 2018-01-05

Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-05

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin