Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/1/2018

 

Białystok, dnia 07.08.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena – 60% i Termin jednostkowej dostawy – 40%

 

Część nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

35

Grupa A35,

Przyrząd do infuzji

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Biała Piska

53,86

40,00

93,86

 

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 


 

Białystok, dnia 03.08.2018 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnia informację na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w części 125 zamówienia, tj. w Grupie E1. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część

zamówienia

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Grupa E1

Centrala Farmaceutyczna

CEFARM S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

278 056,80 zł

250.000,00 zł

 

Jednocześnie informuje, że w zamieszczonej dniu 27.07.2018 r. na stronie internetowej informacji, podano punkty przyznane Wykonawcom, którzy złożyli oferty w Grupie A49, przed złożeniem ofert dodatkowych. Po uwzględnieniu ofert dodatkowych punkty przyznane Wykonawcom przedstawia tabela poniżej. Wybór oferty najkorzystniejszej w Grupie A49 pozostaje bez zmian.

Część

Nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

134

Grupa A49

 

Strzykawka jednorazowego użytku

32

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

ul. Legionów 59a,

43-300 Bielsko-Biała

57,88

40,00

97,88

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a,

12-230 Biała Piska

47,31

40,00

87,31

 

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 


 

Białystok, dnia 01.08.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena – 60% i Jakość – 40%

 

Część nrr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Jakość

10

Grupa A10,

Igła do portów

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena – 60% i Termin jednostkowej dostawy – 40%

 

Część nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

135

Grupa A50

 Igły do portów

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w częściach 52 i 64 zamówienia, tj. w Grupach B5 i B17.

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, w każdej z tych Grup przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Część

zamówienia

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Grupa B5

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14,

00-496 Warszawa

5.184,00 zł

4.536,00 zł

Grupa B17

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

49.680,00 zł

43.200,00 zł

 


 

 

Białystok, dnia 30.07.2018 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, unieważniono postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie C32. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Jednocześnie Zamawiającym, informuje, że w udostępnionej w dniu 27.07.2018 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w Grupie A16 nie zostało wypełnione pole z przyznanymi punktami. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia tę informację w dniu dzisiejszym.

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena – 60% i Termin jednostkowej dostawy – 40%

Część nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

16

Grupa A16

 

Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

44,89

40,00

84,89

 

 

Ponadto Zamawiający omyłkowo zamieścił informację dotyczącą wyboru w Grupie A10. Zamawiający, informuje że w powyższej Grupie nie dokonano czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

 


Białystok, dnia 27.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena – 60% i Jakość – 40%

 

Część nrr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Jakość

1

Grupa A1,

Fartuch do przygotowywania cytostatyków

29

Sinmed Sp. z o.o.

ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

5

Grupa A5,

Rękawice do przygotowywania cytostatyków

10

Mercator Medical S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

46,36

28,50

74,86

 

7

Grupa A7,

Rękawice chirurgiczne

10

Mercator Medical S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

49,15

40,00

89,15

 

11

Abook Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

60,00

35,22

95,22

oferta

najkorzystniejsza

31

SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

20,81

15,53

36,34

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

47,63

38,27

85,90

 

47

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

34,22

33,28

67,50

 

10

Grupa A10,

Igła do portów

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

13

Grupa A13,

Igła iniekcyjna bezpieczna

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Grupa A25,

Wysokociśnieniowy system drenażu ran

38

IHT Polska Sp. z o.o.

ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa

60,00

36,76

96,76

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

29,66

40,00

69,66

 

34

Grupa A34,

Jednorazowa pompa elastomerowa

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a

12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

47

Grupa A47,

Pojemniki plastikowe, do preparatów tkankowych

24

Elektro Med Grzegorz Pałkowski

ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena – 60% i Termin jednostkowej dostawy – 40%

 

Część nr

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

3

Grupa A3,

Uniwersalny fartuch

18

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

46,15

40,00

86,15

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

4

Grupa A4,

Prześcieradło medyczne

34

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

49,71

40,00

89,71

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

12,79

40,00

52,79

 

41

Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa

60,00

32,00

92,00

oferta

najkorzystniejsza

8

Grupa A8,

Czepek chirurgiczny typu beret

18

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

52,70

40,00

92,70

 

32

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

34

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

53,79

40,00

93,79

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

35,45

40,00

75,45

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

47,56

40,00

87,56

 

42

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

19,21

40,00

59,21

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

43,33

32,00

75,33

 

11

Grupa A11,

Igła do pobierania leków

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

48,27

32,00

80,27

 

14

Grupa A14,

Strzykawka jednorazowego użytku

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

53,24

40,00

93,24

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

53,67

40,00

93,67

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

52,54

32,00

84,54

 

16

Grupa A16,

Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

 

 

 

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 

 

 

 

17

Grupa A17,

Zbiornik, worki na mocz.

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

43,28

40,00

83,28

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

60,00

32,00

92,00

oferta

najkorzystniejsza

18

Grupa A18,

Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny

32

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

59,75

40,00

99,75

 

19

Grupa A19,

Kieliszek do leków

18

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

50,22

40,00

90,22

 

32

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

51,98

40,00

91,98

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

39,73

32,00

71,73

 

20

Grupa A20,

Wziernik łyżkowy ginekologiczny

18

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

23

Grupa A23,

Osłona na kończynę

42

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Grupa A24,

Spodenki do kolonoskopii

34

Abena Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

49,89

40,00

89,89

 

41

Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa

60,00

32,00

92,00

oferta

najkorzystniejsza

42

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

12,33

40,00

52,33

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

43,11

32,00

75,11

 

26

Grupa A26,

Butelka do długotrwałego odsysania ran

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Grupa A27,

Cewnik do odsysania

5

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

30,00

40,00

70,00

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

41,86

40,00

81,86

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

51,43

40,00

91,43

 

28

Grupa A28,

Zestaw do drenażu niskociśnieniowego

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Grupa A29,

Przyrząd pięciodrożny. Przyrząd dwudrożny

14

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

32

Grupa A32,

Przedłużacz do pompy infuzyjnej

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

34,29

40,00

74,29

 

29

Sinmed Sp. z o.o.

ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

4,29

40,00

44,29

 

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

33

Grupa A33,

Przyrząd do przetaczania krwi

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

58,06

40,00

98,06

 

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

57,14

40,00

97,14

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

40,00

32,00

72,00

 

36

Grupa A36,

Zatyczka uniwersalna, do cewników Foley a, sond

13

Advance Europe Sp. z o.o.

ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

21,82

40,00

61,82

 

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

-

-

-

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

53,33

40,00

93,33

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

28,80

32,00

60,80

 

39

Grupa A39,

Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

22,22

40,00

62,22

 

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

42

Grupa A42,

Igły do portów

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

37,40

32,00

69,40

 

25

VYGON Polska Sp. z o.o.

ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

45

Grupa A45,

Misa z celulozy, do mycia pacjentów

18

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Sinmed Sp. z o.o.

ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

56,00

40,00

96,00

 

46

Grupa A46,

Basen jednorazowy z celulozy

18

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

133

Grupa A48,

Igła do portów

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

134

Grupa A49,

Strzykawka jednorazowego użytku

32

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o.o.

ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała

60,00

40,00

100,00

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

49,04

40,00

89,04

 

43

J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

49

Grupa B2,

Worek do wydobywania narządów (retrieval bag)

9

SUN-MED Spółka Cywilna

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

58,54

40,00

98,54

 

30

Beryl Med. Ltd.

1st Floor, 26 Fouberts Place, London

England, W1F 7PP

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

50

Grupa B3,

Sterylna foliowa osłona przewodów

42

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

47,68

40,00

87,68

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

60,00

32,00

92,00

oferta

najkorzystniejsza

53

Grupa B6,

Dren typu redon

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

54

Grupa B7,

Dren typu redon

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

55

Grupa B8,

Dren łączący typu OP FLEX. Końcówki do odsysania

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

56

Grupa B9,

Marker skórny

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

33,33

32,00

65,33

 

57

Grupa B10,

Igła Veressa

13

Advance Europe Sp. z o.o.

ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

31,50

40,00

71,50

 

17

CoviMed Sp. z o.o.

ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

55,32

40,00

95,32

 

30

Beryl Med. Ltd.

1st Floor, 26 Fouberts Place, London

England, W1F 7PP

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

58

Grupa B11              ,

Pudełko do liczenia igieł i ostrzy

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

48,71

32,00

80,71

 

72

Grupa C1,

Igła do neurolizy

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

73

Grupa C2,

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego

26

Billmed Sp. z o.o.

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

59,08

40,00

99,08

 

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

54,86

40,00

94,86

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

74

Grupa C3,

Igła Tuohy

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

75

Grupa C4,

Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

55,97

40,00

95,97

 

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

76

Grupa C5,

Filtr przeciwbakteryjny do cewnika zewnątrzoponowego,

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

77

Grupa C6,

Zestaw do kaniulacji

25

VYGON Polska Sp. z o.o.

ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

18,60

40,00

58,60

 

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

54,06

40,00

94,06

oferta

najkorzystniejsza

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

60,00

32,00

92,00

 

78

Grupa C7,

Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego

26

Billmed Sp. z o.o.

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

51,72

40,00

91,72

 

79

Grupa C8,

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego

26

Billmed Sp. z o.o.

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

28

Balton Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

25,30

40,00

65,30

 

81

Grupa C10              ,

Zestaw osłony na głowicę USG

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

56,97

24,00

80,97

 

40

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

82

Grupa C11              ,

Zestaw do kaniulacji żyły odłokciowej

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

60,00

30,00

90,00

oferta

najkorzystniejsza

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

47,52

40,00

87,52

 

86

Grupa C15              ,

Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej

30

Beryl Med. Ltd.

1st Floor, 26 Fouberts Place, London

England, W1F 7PP

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

89

Grupa C18,

Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

90

Grupa C19,

Wymiennik ciepła i wilgoci

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

94

Grupa C23,

Myjki do toalety pacjenta

29

Sinmed Sp. z o.o.

ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

5,25

40,00

45,25

 

47

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

58,50

32,00

90,50

 

95

Grupa C24,

Podkład jednorazowy

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

96

Grupa C25              ,

Fiksator do mocowania sond donosowych

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

97

Grupa C26              ,

Kaniula dotętnicza

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

98

Grupa C27,

Elektroda do monitorowania BIS

33

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

104

Grupa C33              ,

Maska anestetyczna

5

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

53,82

40,00

93,82

 

6

Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o.

Os. Rusa 64 / 6, 61-245 Poznań

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

7

Bafarm Sp. z o.o.

ul. Długa 3, 43-100 Tychy

49,59

40,00

89,59

 

33

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

28,59

32,00

60,59

 

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

39,61

32,00

71,61

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

28,15

40,00

68,15

 

46

Biameditek Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

49,19

40,00

89,19

 

106

Grupa C35,

Filtr oddechowy do respiratora

5

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

33

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

40,00

32,00

72,00

 

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

54,75

32,00

86,75

 

107

Grupa C36,

Filtr do układu oddechowego

5

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

51,25

32,00

83,25

 

46

Biameditek Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

52,56

40,00

92,56

 

108

Grupa C37,

Obwód oddechowy

5

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

30,83

40,00

70,83

 

33

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

18,76

32,00

50,76

 

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

60,00

32,00

92,00

oferta

najkorzystniejsza

46

Biameditek Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

44,44

40,00

84,44

 

109

Grupa C38,

Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia i ośrodkowego ciśnienia żylnego

26

Billmed Sp. z o.o.

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

110

Grupa C39              ,

Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym

5

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

36

Teleflex Polska sp. z o. o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

13,05

32,00

45,05

 

39

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

16,36

40,00

56,36

 

111

Grupa D1,

Narzędzia do polipektomii

19

Boston Scientific Polska Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

112

Grupa D2,

Narzędzia do biopsji i hemostazy

9

SUN-MED Spółka Cywilna

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

-

-

-

-

45

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

113

Grupa D3,

Narzędzia do koagulacji

19

Boston Scientific Polska Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

115

Grupa D5,

Narzędzia do dezynfekcji

44

TESA Teresa Woźniewska

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

116

Grupa D6,

Zaworki biopsyjne z funkcją płukania

45

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

117

Grupa D7,

Igły do hemostatazy

2

Polymed Tomasz Idźkowski

ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

9

SUN-MED Spółka Cywilna

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

50,00

40,00

90,00

 

12

VARIMED Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław

40,00

40,00

80,00

 

19

Boston Scientific Polska Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

18,00

32,00

50,00

 

45

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

37,89

24,00

61,89

 

118

Grupa D8,

Pętle odłączalne

9

SUN-MED Spółka Cywilna

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

45

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

54,00

24,00

78,00

 

119

Grupa D9,

Ustniki

2

Polymed Tomasz Idźkowski

ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa

30,00

40,00

70,00

 

29

Sinmed Sp. z o.o.

ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

44

TESA Teresa Woźniewska

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa

30,00

40,00

70,00

 

45

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

21,00

24,00

45,00

 

120

Grupa D10,

Proszek do hemostatazy

15

Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

122

Grupa D12,

Pułapki na polipy

2

Polymed Tomasz Idźkowski

ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

9

SUN-MED Spółka Cywilna

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

25,00

40,00

65,00

 

19

Boston Scientific Polska Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

54,31

32,00

86,31

 

44

TESA Teresa Woźniewska

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa

55,86

40,00

95,86

 

123

Grupa D13,

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku

9

SUN-MED Spółka Cywilna

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

19

Boston Scientific Polska Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

41,74

32,00

73,74

 

124

Grupa D14,

Dreny

45

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

126

Grupa E2,

Wkłady do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej

22

Alteris S.A.

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

127

Grupa E3,

Igła lokalizacyjna

8

CITO Innovative Solutions Paweł Kowalewski

ul. Kwarciana 1/61, 04-045 Warszawa

39,78

40,00

79,78

 

13

Advance Europe Sp. z o.o.

ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

128

Grupa F1,

Porty naczyniowe tytanowe zwykłe i niskoprofilowe wraz z kompletnym zestawem do wprowadzania.

21

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

44,89

32,00

76,89

 

25

VYGON Polska Sp. z o.o.

ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

60,00