Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/2/2018

 

Białystok, dnia 30.07.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 2, Grupa A2: DOXORUBICINA liposomalna inj.

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 3, Grupa A3: VINORELBINE inj.

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

98,12

98,12

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 8, Grupa A8: AFLlBERCEPT inj.

8

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 9, Grupa A9: CYCLOPHOSPHAMIDE inj.

9

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,80

99,80

 

Część nr 11, Grupa A11: CYCLOPHOSPHAMIDE.

9

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,49

99,49

 

Część nr 12, Grupa A12: TAMOXIFEN.

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

98,82

98,82

 

Część nr 13, Grupa A13: PIXANTRONE DIMALEATE.

2

Servier Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 14, Grupa B1: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM żel.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

99,96

99,96

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

95,24

95,24

 

Część nr 15, Grupa B2: CASPOFUNGIN inj.

19

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

95,91

95,91

 

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

84,16

84,16

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

85,60

85,60

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 16, Grupa B3: CEFEPIME inj.

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

99,03

99,03

 

Część nr 17, Grupa B4: LINEZOLID inj.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

94,83

94,83

 

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

92,53

92,53

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,34

98,34

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

54,18

54,18

 

Część nr 18, Grupa B5: MEROPENEM inj.

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

96,92

96,92

 

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

95,22

95,22

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

87,67

87,67

 

Część nr 20, Grupa B7: GADOBUTROL 1,0 inj.

13

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

99,89

99,89

 

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,99

99,99

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,51

98,51

 

Część nr 21, Grupa B8: IOMEPROL 350 inj.

19

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 25, Grupa B12: GADOTERIDOL inj.

19

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 26, Grupa B13: METHOTREXATE inj.

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 28, Grupa B15: Bisoprololum fumaratum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

96,30

96,30

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

-

-

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

96,30

96,30

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

88,64

88,64

 

Część nr 29, Grupa B16: Płyn do płukania jamy ustnej.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

99,46

99,46

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

99,37

99,37

 

Część nr 30, Grupa B17: Captoprilum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

93,97

93,97

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

93,42

93,42

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,98

98,98

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

92,35

92,35

 

Część nr 31, Grupa B18: Chemo Dry.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska, A. Gierłowski

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 32, Grupa B19: Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas.

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 33, Grupa B20: Torasemidum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

89,75

89,75

 

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

89,94

89,94

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

-

-

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

60,50

60,50

 

Część nr 34, Grupa B21: Roztwór doodbytniczy.

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

85,35

85,35

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

88,22

88,22

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 36, Grupa B23: Glucosum 40%.

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

97,53

97,53

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

93,15

93,15

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,73

98,73

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,66

97,66

 

Część nr 37, Grupa B24: Glucosum 20%.

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

97,43

97,43

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

93,03

93,03

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,62

98,62

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,54

97,54

 

Część nr 38, Grupa B25: Haloperidolum inj.

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

99,27

99,27

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

98,20

98,20

 

Część nr 40, Grupa B27: Hydroxyzinum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

76,84

76,84

 

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

90,42

90,42

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

75,65

75,65

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

90,93

90,93

 

Część nr 41, Grupa B28: Norepinephrini bitartras inj.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

98,01

98,01

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

97,63

97,63

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,04

97,04

 

Część nr 42, Grupa B29: Mandura Bhasma.

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 44, Grupa B31: Mivacurii chloridum inj.

13

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

95,25

95,25

 

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 45, Grupa B32: Tolperisonum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

99,83

99,83

 

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

98,98

98,98

 

Część nr 46, Grupa B33: Nebivolol.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

95,50

95,50

 

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

55,77

55,77

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

82,85

82,85

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

89,54

89,54

 

Część nr 48, Grupa B35: Neostigminum inj..

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

28

PHP Kirke Sp. z o.o.

ul. Przygodna 5, 05-092 Łomianki.

-

-

 

Część nr 49, Grupa B36: Tramadolum h/chloridum inj.

13

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

92,93

92,93

 

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

93,67

93,67

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

84,93

84,93

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

97,26

97,26

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

96,99

96,99

 

Część nr 50, Grupa B37: Propranololum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

45,09

45,09

 

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,32

99,32

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

44,28

44,28

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

43,88

43,88

 

Część nr 51, Grupa B38: Radioprotect krem.

5

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr farm. J. Gierłowska, A. Gierłowski

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

66,69

66,69

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

70,30

70,30

 

Część nr 52, Grupa B39: Ranitidinum inj.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

99,34

99,34

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

99,02

99,02

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

98,70

98,70

 

Część nr 53, Grupa B40: Ranitidinum.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

17,69

17,69

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,59

99,59

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,57

98,57

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,37

97,37

 

Część nr 54, Grupa B41: Ketoprofenum.

8

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

45,48

45,48

 

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

24

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

50,07

50,07

 

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

99,71

99,71

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,47

97,47

 

Część nr 55, Grupa B42: Alkohol etylowy 70% skażony 0,5% roztworem chlorheksydyny.

18

Alpinus Chemia Sp. z o.o.

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 56, Grupa B43: Stomahesive pasta uszczelniająco-gojąca.

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 57, Grupa B44: Sulfacetamidum krople do oczu.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

98,90

98,90

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,30

98,30

 

30

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

97,13

97,13

 

Część nr 59, Grupa B46: Vitaminum A sol. aquosa.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

96,16

96,16

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

98,95

98,95

 

Część nr 70, Grupa B57: Carbo medicinalis.

23

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

91,90

91,90

 

 

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

Część nr 72, Grupa C1: Kompres bawełniany gazowy niejałowy.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

59,32

40,00

99,32

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

56,01

40,00

96,01

 

21

Mercator Medical S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

55,24

20,00

75,24

 

22

Paso-Trading Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

55,70

40,00

95,70

 

Część nr 73, Grupa C2: Kompres czterowarstwowy niejałowy.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

21,37

40,00

61,37

 

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

42,04

40,00

82,04

 

Część nr 74, Grupa C3: Gaza opatrunkowa.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

41,84

40,00

81,84

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

53,90

40,00

93,90

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 75, Grupa C4: Kompres gazowy jałowy.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

57,11

40,00

97,11

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

51,70

40,00

91,70

 

21

Mercator Medical S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

58,33

20,00

78,33

 

22

Paso-Trading Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

55,68

40,00

95,68

 

Część nr 76, Grupa C5: Serweta jałowa.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

49,30

40,00

89,30

 

Część nr 77, Grupa C6: Siatka opatrunkowa elastyczna.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 78, Grupa C7: Tupfer jałowy.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 79, Grupa C8: Kompres gazowy jałowy.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

52,35

40,00

92,35

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

53,38

40,00

93,38

oferta

najkorzystniejsza

21

Mercator Medical S.A.

ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

60,00

20,00

80,00

 

Część nr 81, Grupa C10: Serweta operacyjna.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

45,42

40,00

85,42

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

51,39

40,00

91,39

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 83, Grupa C12: Kompres jałowy włókninowy.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

36,58

40,00

76,58

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 84, Grupa C13: Kompres jałowy włókninowy.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 85, Grupa C14: Opaska.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

40,00

40,00

80,00

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

47,14

40,00

87,14

 

Część nr 87, Grupa C16: Opaska elastyczna.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 88, Grupa C17: Opaska elastyczna.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

45,45

40,00

85,45

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

53,05

40,00

93,05

 

Część nr 89, Grupa C18: Wata celulozowa.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

54,85

40,00

94,85

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

51,79

40,00

91,79

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 90, Grupa C19: Wata opatrunkowa.

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

47,43

40,00

87,43

 

Część nr 91, Grupa C20: Gazik do dezynfekcji jałowy.

3

Euro Trade Technology Sp. z o. o.

ul. Mjr. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

55,34

40,00

95,34

 

Część nr 92, Grupa C21: Zestaw jałowych gazików.

3

Euro Trade Technology Sp. z o. o.

ul. Mjr. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 94, Grupa C23: Ściereczka jałowa.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 95, Grupa C24: Serweta jałowa.

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

33,89

40,00

73,89

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

48,41

40,00

88,41

 

Część nr 96, Grupa C25: Serweta jałowa.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 99, Grupa C28: Serweta jałowa.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 100, Grupa C29: Serweta jałowa.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

31,50

40,00

71,50

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

37,06

40,00

77,06

 

Część nr 101, Grupa C30: Serweta.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 102, Grupa C31: Opatrunek jałowy.

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

40,43

40,00

80,43

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 103, Grupa C32: Opatrunek jałowy.

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

48,24

40,00

88,24

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

41,50

40,00

81,50

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 104, Grupa C33: Taśma przylepna.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

59,75

40,00

99,75

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

45,79

40,00

85,79

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

57,99

40,00

97,99

 

Część nr 105, Grupa C34: Plaster na tkaninie.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

30,79

40,00

70,79

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

36,95

40,00

76,95

 

Część nr 106, Grupa C35: Plaster na włókninie.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

26,09

40,00

66,09

 

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

54,55

40,00

94,55

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

37,50

40,00

77,50

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

54,55

40,00

94,55

 

Część nr 107, Grupa C36: Opatrunek hydrokoloidowy.

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 108, Grupa C37: Opatrunek hydrokoloidowy.

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 109, Grupa C38: Folia wykonana z polietylenu.

10

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 110, Grupa C39: Folia chirurgiczna.

10

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 111, Grupa C40: Opatrunek specjalistyczny.

10

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 112, Grupa C41: Serweta chirurgiczna.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

35,58

40,00

75,58

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

40,16

40,00

80,16

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

34,08

40,00

74,08

 

Część nr 113, Grupa C42: Paski do zamykania ran.

10

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 114, Grupa C43: System zamykania ran.

10

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 115, Grupa C44: Opatrunek do mocowania cewników centralnych.

10

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 116, Grupa C45: Opatrunek antybakteryjny.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 117, Grupa C46: Opatrunek do kaniul dożylnych.

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

45,94

40,00

85,94

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

45,94

40,00

85,94

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 118, Grupa C47: Opatrunek do wkłuć centralnych.

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

53,23

40,00

93,23

 

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

57,89

40,00

97,89

 

Część nr 119, Grupa C48: Opatrunek do mocowania kaniul.

4

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

45,88

40,00

85,88

 

14

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

15

Skamex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

56,31

40,00

96,31

 

16

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

33,91

40,00

73,91

 

25

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

56,12

40,00

96,12

 

Część nr 120, Grupa D1: Test paskowy.

12

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa.

60,00

20,00

80,00

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

56,65

40,00

96,65

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 121, Grupa D2: Test paskowy.

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 122, Grupa D3: Test paskowy.

12

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa.

60,00

20,00

80,00

 

29

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

56,69

40,00

96,69

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 124, Grupa D5: Hemostatyk uszczelniający.

9

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 125, Grupa D6: Matryca hemostatyczn.

9

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 127, Grupa D8: Siatka do plastyki przepuklin pachwinowych.

20

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 128, Grupa D9: Testy ureazowy.

6

Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

26