Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/2/2018

 

Białystok, dnia 11.07.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 1, Grupa A1: BENDAMUSTINE inj.

27

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

 

Białystok, dnia 09.07.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupach E1, E2, E3 i E4, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp. W tych grupach cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Wykonawca

Cena

oferty z najniższą ceną

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Część nr 134, Grupa E1: Dieta.

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

5.100,00 zł

5.052,00 zł

Część nr 135, Grupa E2: Dieta.

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

561,00 zł

512,00 zł

Część nr 136, Grupa E3: Dieta.

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

3.347,40 zł

3.318,00 zł

Część nr 137, Grupa E4: Dieta.

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

967,00 zł

960,00 zł

 


 

 

Białystok, dnia 25.06.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 4, Grupa A4: PERTUZUMAB inj.

11

Roche Polska Sp. z.o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 7, Grupa A7: ENZALUTAMID

7

Astellas Pharma Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 19, Grupa B6: TIGECYCLINE inj.

26

Konsorcjum:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

Białystok, dnia 12.04.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 12.04.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Wlk. Brytania.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: brak deklaracji,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: brak deklaracji.

Grupa A6   1.428.350,00 zł

 

 

 

Oferta nr 2:

Servier Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A13     397.406,00 zł

 

 

 

Oferta nr 3:

Euro Trade Technology Sp. z o. o., ul. Mjr. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C20       65.340,00 zł

Grupa C21       13.122,00 zł

 

 

Oferta nr 4:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C1         21.929,00 zł

Grupa C2           3.736,48 zł

Grupa C3           2.280,00 zł

Grupa C4         53.591,50 zł

Grupa C5         26.453,50 zł

Grupa C6         33.175,30 zł

Grupa C7           6.092,00 zł

Grupa C8         17.868,00 zł

Grupa C10         5.254,00 zł

Grupa C14         1.980,00 zł

Grupa C17         3.677,40 zł

Grupa C18       21.133,20 zł

Grupa C29         1.008,00 zł

Grupa C33         4.091,10 zł

Grupa C34         1.750,00 zł

Grupa C35       13.225,00 zł

Grupa C41         4.972,50 zł

Grupa C45            482,30 zł

Grupa C48         5.691,60 zł

Oferta nr 5:

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr farm. J. Gierłowska, A. Gierłowski, ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego,

Grupa A5   2.684.042,10 zł

Grupa B18         7.203,60 zł

Grupa B38       20.328,00 zł

 

Oferta nr 6:

Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D9           3.024,00 zł

 

 

 

Oferta nr 7:

Astellas Pharma Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A7   1.552.608,00 zł

 

 

 

Oferta nr 8:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A8       640.000,00 zł

Grupa B41            763,00 zł

 

 

Oferta nr 9:

Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załącznika nr 2A: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup D5 i D6: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A9         54.410,40 zł

Grupa A11         2.460,24 zł

Grupa D5         40.824,00 zł

Grupa D6         10.800,00 zł

Oferta nr 10:

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa C38         3.024,00 zł

Grupa C39         4.860,00 zł

Grupa C40         3.348,00 zł

Grupa C42         2.980,80 zł

Grupa C43         1.555,20 zł

Grupa C44         2.462,40 zł

Oferta nr 11:

Roche Polska Sp. z.o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A4   3.965.760,00 zł

 

 

 

Oferta nr 12:

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa D1           2.997,00 zł

Grupa D3              419,58 zł

 

 

Oferta nr 13:

Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załącznika nr 2B w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B7       217.015,20 zł

Grupa B10     412.278,98 zł

Grupa B31            901,08 zł

Grupa B36         1.833,60 zł

Oferta nr 14:

OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C2           1.330,56 zł

Grupa C24         1.296,00 zł

Grupa C35         6.210,00 zł

Grupa C41         8.378,10 zł

Grupa C46       16.286,40 zł

Grupa C47         4.352,40 zł

Grupa C48         4.352,40 zł

Oferta nr 15:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B43            829,44 zł

Grupa C14         1.320,00 zł

Grupa C17         2.785,70 zł

Grupa C18       22.380,60 zł

Grupa C19            330,60 zł

Grupa C32       29.227,07 zł

Grupa C33         4.108,00 zł

Grupa C34            889,92 zł

Grupa C35         5.589,00 zł

Grupa C36            406,30 zł

Grupa C37            238,03 zł

Grupa C46       16.286,40 zł

Grupa C47         3.861,00 zł

Grupa C48         4.636,98 zł

Grupa D11         2.600,00 zł

Oferta nr 16:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C1         23.228,00 zł

Grupa C3           1.770,00 zł

Grupa C4         59.206,00 zł

Grupa C8         17.523,00 zł

Grupa C9              322,50 zł

Grupa C10         4.643,50 zł

Grupa C11       40.985,00 zł

Grupa C12       12.760,00 zł

Grupa C13         1.320,00 zł

Grupa C14         1.680,00 zł

Grupa C15            172,80 zł

Grupa C16            849,60 zł

Grupa C17         3.150,80 zł

Grupa C18       19.318,20 zł

Grupa C19            418,20 zł

Grupa C23         6.348,00 zł

Grupa C24         2.299,00 zł

Grupa C25            825,00 zł

Grupa C28         1.275,00 zł

Grupa C29         1.920,00 zł

Grupa C30            535,00 zł

Grupa C31         1.725,00 zł

Grupa C32       34.036,80 zł

Grupa C33         5.360,60 zł

Grupa C34         1.458,00 zł

Grupa C35         9.200,00 zł

Grupa C41         7.429,00 zł

Grupa C48         7.700,40 zł

Grupa D12            718,00 zł

Grupa D13            842,50 zł

Grupa D14         2.049,60 zł

Oferta nr 17:

Beryl Med Ltd., 1st Floor 26 Fouberts Place London, England, W1F 7PP.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D11         6.264,00 zł

Grupa D12            718,00 zł

 

 

Oferta nr 18:

Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B42         3.451,80 zł

 

 

 

Oferta nr 19:

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B2         21.977,90 zł

Grupa B8       294.758,35 zł

Grupa B12       65.132,10 zł

 

Oferta nr 20:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa D8           7.545,20 zł

 

 

 

Oferta nr 21:

Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa C1         23.549,00 zł

Grupa C4         52.475,00 zł

Grupa C8         15.589,00 zł

 

Oferta nr 22:

Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C1         21.681,50 zł

Grupa C4         51.014,00 zł

 

 

Oferta nr 23:

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B1         10.804,00 zł

Grupa B4           2.470,40 zł

Grupa B7       216.770,40 zł

Grupa B10–     414.436,11 zł

Grupa B15            280,80 zł

Grupa B16     119.886,00 zł

Grupa B17            289,80 zł

Grupa B20              48,80 zł

Grupa B27         2.977,74 zł

Grupa B28         9.315,24 zł

Grupa B31            858,30 zł

Grupa B32            117,00 zł

Grupa B33              51,10 zł

Grupa B35         3.360,90 zł

Grupa B36         1.704,00 zł

Grupa B37              26,08 zł

Grupa B39       20.618,00 zł

Grupa B40            250,64 zł

Grupa B41            347,00 zł

Grupa B44            892,10 zł

Grupa B46         1.165,60 zł

Grupa B57              60,34 zł

Oferta nr 24:

Konsorcjum:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B2         25.046,10 zł

Grupa B5         16.667,10 zł

Grupa B15            291,60 zł

Grupa B17            308,40 zł

Grupa B20              48,70 zł

Grupa B21       20.812,88 zł

Grupa B23            778,20 zł

Grupa B24         1.609,96 zł

Grupa B27         2.288,06 zł

Grupa B32            116,80 zł

Grupa B33              48,80 zł

Grupa B36         1.819,20 zł

Grupa B37              11,76 zł

Grupa B40         1.416,48 zł

Grupa B41            693,00 zł

Oferta nr 25:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C1         23.356,00 zł

Grupa C2           1.899,04 zł

Grupa C3           1.590,00 zł

Grupa C4         54.970,50 zł

Grupa C5         32.197,50 zł

Grupa C10         3.977,50 zł

Grupa C12         7.780,00 zł

Grupa C24         1.609,50 zł

Grupa C29         1.632,00 zł

Grupa C31         1.162,50 zł

Grupa C32       23.539,80 zł

Grupa C33         4.233,20 zł

Grupa C35         6.325,00 zł

Grupa C41         8.755,50 zł

Grupa C46       12.469,60 zł

Grupa C47         4.001,40 zł

Grupa C48         4.653,10 zł

Grupa D11         3.477,60 zł

Oferta nr 26:

Konsorcjum:

PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A3         49.464,00 zł

Grupa A9         54.519,30 zł

Grupa A11         2.472,82 zł

Grupa B1         10.804,00 zł

Grupa B2         24.624,45 zł

Grupa B3           9.826,20 zł

Grupa B4           2.604,96 zł

Grupa B5         17.197,50 zł

Grupa B6         69.047,70 zł

Grupa B7       216.792,00 zł

Grupa B9       296.656,56 zł

Grupa B10     411.872,68 zł

Grupa B11     123.307,92 zł

Grupa B15            140,40 zł

Grupa B16     119.238,00 zł

Grupa B17            310,20 zł

Grupa B19         1.311,60 zł

Grupa B20              43,80 zł

Grupa B21       20.135,12 zł

Grupa B23            759,00 zł

Grupa B24         1.568,60 zł

Grupa B25            786,72 zł

Grupa B27         2.530,38 zł

Grupa B28         9.504,00 zł

Grupa B29         3.630,88 zł

Grupa B32            118,00 zł

Grupa B33              87,50 zł

Grupa B36         2.006,40 zł

Grupa B37              11,84 zł

Grupa B38       30.481,50 zł

Grupa B39       20.618,00 zł

Grupa B40            251,68 zł

Grupa B41            348,00 zł

Grupa B44            902,00 zł

Grupa B46         1.212,10 zł

Grupa B57              65,66 zł

Grupa B58       46.100,90 zł

Grupa D7           1.392,40 zł

Grupa D9           3.744,00 zł

Grupa D12            718,00 zł

Grupa E1            5.100,00 zł

Grupa E2               561,00 zł

Grupa E3            3.347,40 zł

Grupa E4               967,00 zł

Oferta nr 27:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A1       183.306,24 zł

Grupa B3           9.922,65 zł

Grupa B4           2.669,76 zł

Grupa B5         17.503,65 zł

Grupa B23            814,80 zł

Grupa B24         1.686,08 zł

Grupa C20       70.840,00 zł

Grupa D9           3.368,00 zł

Grupa E1            5.343,00 zł

Grupa E2               587,70 zł

Grupa E3            3.507,00 zł

Grupa E4            1.012,50 zł

Oferta nr 28:

PHP Kirke Sp. z o.o., ul. Przygodna 5, 05-092 Łomianki.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B14         9.720,00 zł

Grupa B35         6.609,60 zł

 

 

Oferta nr 29:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Termin jednostkowej dostawy:

a)    dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E: w ciągu 1 dnia roboczego,

b)   dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A3         48.536,00 zł

Grupa A12       40.924,80 zł

Grupa B1         11.340,00 zł

Grupa B4           2.512,00 zł

Grupa B5         19.011,45 zł

Grupa B7       220.046,40 zł

Grupa B10     418.051,65 zł

Grupa B13         4.252,50 zł

Grupa B15            291,60 zł

Grupa B16     119.988,00 zł

Grupa B17            292,80 zł

Grupa B20              58,90 zł

Grupa B21       17.762,96 zł

Grupa B23            768,80 zł

Grupa B24         1.590,60 zł

Grupa B25            792,48 zł

Grupa B27         3.024,34 zł

Grupa B28         9.540,96 zł

Grupa B33              58,90 zł

Grupa B36         1.752,00 zł

Grupa B37              26,56 zł

Grupa B38       28.917,00 zł

Grupa B39       20.685,60 zł

Grupa B40            254,28 zł

Grupa B44            907,50 zł

Grupa B46         1.178,00 zł

Grupa D1           3.174,00 zł

Grupa D2              220,08 zł

Grupa D3              444,08 zł

Grupa D12            718,00 zł

Oferta nr 30:

Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Termin jednostkowej dostawy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E): w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A2   3.031.862,40 zł

Grupa A12       41.412,00 zł

Grupa B2         21.079,60 zł

Grupa B4           4.560,00 zł

Grupa B15            316,80 zł

Grupa B17            313,80 zł

Grupa B20              72,40 zł

Grupa B23            777,20 zł

Grupa B24         1.608,20 zł

Grupa B25            801,12 zł

Grupa B27         2.516,40 zł

Grupa B28         9.599,04 zł

Grupa B33              54,50 zł

Grupa B36         1.756,80 zł

Grupa B37              26,80 zł

Grupa B39       20.753,20 zł

Grupa B40            257,40 zł

Grupa B41            356,00 zł

Grupa B44            918,50 zł

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa A1         185.068,80 zł

Grupa A2    3.184.272,00 zł

Grupa A3           49.896,00 zł

Grupa A4    4.572.288,00 zł

Grupa A5    3.299.782,50 zł

Grupa A6    1.499.544,90 zł

Grupa A7    2.513.125,80 zł

Grupa A8         680.400,00 zł

Grupa A9           57.132,90 zł

Grupa A10         20.195,00 zł

Grupa A11           2.589,10 zł

Grupa A12         42.386,40 zł

Grupa A13       416.858,00 zł

Grupa B1           10.236,00 zł

Grupa B2           72.420,00 zł

Grupa B3           11.643,00 zł

Grupa B4             3.477,00 zł

Grupa B5           17.854,00 zł

Grupa B6           69.239,00 zł

Grupa B7         185.431,41 zł

Grupa B8         274.250,84 zł

Grupa B9         281.367,35 zł

Grupa B10       351.916,41 zł

Grupa B11       117.030,62 zł

Grupa B12         61.453,15 zł

Grupa B13           4.050,00 zł

Grupa B14         18.516,00 zł

Grupa B15              693,00 zł

Grupa B16       137.028,00 zł

Grupa B17              467,00 zł

Grupa B18           7.528,00 zł

Grupa B19              747,00 zł

Grupa B20              220,00 zł

Grupa B21         20.220,00 zł

Grupa B22           7.854,00 zł

Grupa B23           3.751,00 zł

Grupa B24           8.031,00 zł

Grupa B25              889,00 zł

Grupa B26              755,00 zł

Grupa B27           3.999,00 zł

Grupa B28         11.499,00 zł

Grupa B29           6.688,00 zł

Grupa B30              480,00 zł

Grupa B31              981,00 zł

Grupa B32              149,00 zł

Grupa B33              143,00 zł

Grupa B34           3.280,00 zł

Grupa B35           7.288,00 zł

Grupa B36           3.528,00 zł

Grupa B37                28,00 zł

Grupa B38         20.328,00 zł

Grupa B39         24.134,00 zł

Grupa B40              412,00 zł

Grupa B41              907,00 zł

Grupa B42           5.224,00 zł

Grupa B43              915,00 zł

Grupa B44           1.080,00 zł

Grupa B45              269,00 zł

Grupa B46           1.321,00 zł

Grupa B47           3.600,00 zł

Grupa B48              351,00 zł

Grupa B49              389,00 zł

Grupa B50              561,00 zł

Grupa B51              228,00 zł

Grupa B52                42,00 zł

Grupa B53                23,00 zł

Grupa B54              115,00 zł

Grupa B55           1.360,00 zł

Grupa B56           1.175,00 zł

Grupa B57                80,00 zł

Grupa B58         46.101,00 zł

Grupa C1           36.933,00 zł

Grupa C2             3.462,00 zł

Grupa C3             2.520,00 zł

Grupa C4           74.887,00 zł

Grupa C5           25.579,00 zł

Grupa C6           24.146,00 zł

Grupa C7             5.556,00 zł

Grupa C8           26.922,00 zł

Grupa C9                170,00 zł

Grupa C10           5.032,00 zł

Grupa C11           1.330,00 zł

Grupa C12         28.610,00 zł

Grupa C13           2.360,00 zł

Grupa C14           1.980,00 zł

Grupa C15                58,00 zł

Grupa C16           1.037,00 zł

Grupa C17           3.778,00 zł

Grupa C18         19.279,00 zł

Grupa C19              324,00 zł

Grupa C20         68.156,00 zł

Grupa C21         13.122,00 zł

Grupa C22           9.887,00 zł

Grupa C23           8.924,00 zł

Grupa C24           2.671,00 zł

Grupa C25           1.365,00 zł

Grupa C26           3.348,00 zł

Grupa C27           3.660,00 zł

Grupa C28           1.547,00 zł

Grupa C29           2.304,00 zł

Grupa C30              519,00 zł

Grupa C31           1.013,00 zł

Grupa C32         27.338,00 zł

Grupa C33           5.234,00 zł

Grupa C34           1.012,00 zł

Grupa C35           6.325,00 zł

Grupa C36              409,00 zł

Grupa C37              239,00 zł

Grupa C38           3.024,00 zł

Grupa C39           4.860,00 zł

Grupa C40           3.456,00 zł

Grupa C41         10.862,00 zł

Grupa C42           2.981,00 zł

Grupa C43           1.383,00 zł

Grupa C44           2.463,00 zł

Grupa C45              484,00 zł

Grupa C46         13.086,00 zł

Grupa C47           3.632,00 zł

Grupa C48           4.401,00 zł

Grupa D1             3.175,00 zł

Grupa D2                221,00 zł

Grupa D3                445,00 zł

Grupa D4           93.312,00 zł

Grupa D5           42.606,00 zł

Grupa D6           10.476,00 zł

Grupa D7                864,00 zł

Grupa D8             7.965,00 zł

Grupa D9             4.112,00 zł

Grupa D10           1.799,00 zł

Grupa D11           9.720,00 zł

Grupa D12              718,00 zł

Grupa D13              843,00 zł

Grupa D14           2.636,00 zł

Grupa E1              5.052,00 zł

Grupa E2                 512,00 zł

Grupa E3              3.318,00 zł

Grupa E4                 960,00 zł

c)    na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 11).

 


 

Białystok, dnia 05.04.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ, tj. w pkt XVIII SIWZ wykreśla pkt 3 „Wymagany termin stałości cen przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy”.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 29.03.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii zmienia treść informacji zamieszczonej na stronie internetowej BCO w dniu 22.03.2018 r., tj.:

Zamiast: (...) informuje, że w dniach 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 20 i 21.03.2018 r. (...)

Powinno być: (...) informuje, że w dniach 07, 08, 12 i 13.03.2018 r. (...)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 07, 13, 16, 19, 20, 21, 22 i 23.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. Grupy D9: Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem, bez kleju?

2.    Dot. wzoru umowy: W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

3.    Dot. Grupy B16 poz. 30: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat spełniał wymagania jałowości każdej dawki, oraz NIE POSIADAŁ w składzie konserwantu, chlorku benzalkoniowego (BAC)?

4.    Dot. Grupy B16 poz. 30: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt NIE POSIADAŁ zakazu stosowania u dzieci i kobiet w ciąży?

5.    Dot. Grupy B16 poz. 30: Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał potwierdzoną klinicznie (badanie randnmizowane, podwójnie zaślepione) skuteczność w redukcji czasu trwania oraz stopniu nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej?

6.    Dot. Grupy B4: Czy Zamawiający w Grupie B4 pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Linezolid 300 ml w opakowaniu z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań?

7.    Dot. Grup D1, D2 i D3: Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne glukometrów będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego Wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w każdej z wymienionych pozycji do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt malej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włóśniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

8.    Dot. Grup D1, D2 i D3: 2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32º; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

9.    Dot. Grup D1, D2 i D3: 3. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu do 70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu opakowania; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

10. Dot. Grupy C6 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej spełniającej wymagania SIWZ przeznaczonej na dłoń i rękę osoby dorosłej oraz głowę dziecka?

11. Dot. Grupy C16 poz. 35: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej dzianej o stopniu rozciągliwości min. 160% - pozostałe wymagania SIWZ bez zmian?

12. Dot. Grupy C17 poz. 37: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych spełniających wymagania SIWZ pakowanych z 2 zapinkami?

13. Dot. Grupy C24 poz. 45, 46: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych o gramaturze 55g/m2 spełniających wymagania SIWZ z otworami samoprzylepnymi wokół otworu o średnicy Ø 7cm?

14. Dot. Grupy C29 poz. 51: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych o gramaturze 55g/m2 spełniających wymagania SIWZ o wymiarach 50 x 50 cm zamiast 45 x 45 cm?

15. Dot. Grupa C32 poz. 60: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków jałowych spełniających wymagania SIWZ o wymiarach 10 cm x 25 cm w opakowaniach jałowych a 1 szt.?

16. Dot. Grupy C41 poz. 76: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 45 cm x 75 cm?

17. Dot. Grupy C41 poz. 76: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ w rozmiarze 50 cm x 50 cm?

18. Dot. Grupy C48 poz. 85: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do mocowania kaniul spełniających wymagania SIWZ w opakowaniach a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

19. Dot. Grupy C10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką? Przytaczany „element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

20. Dot. Grupy C12 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

21. Dot. Grupy C23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek jałowych 30,5 x 34 cm?

22. Dot. Grupy C24: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów o wyższej gramaturze, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

23. Dot. Grupy C47 i 48: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów pakowanych a 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań.

24. Dot. Grupy C6: Prosimy o dopuszczenie siatki opatrunkowej elastycznej wykonanej z białej przędzy poliamidowej podwójnie elastycznej teksturowanej i przędzy poliuretanowej o średnich oczkach, nie zawierającej optycznych wybielaczy a 10 mb w stanie swobodnym, z odpowiednim przeliczeniem ilości op.

25. Dot. Grupy C23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ściereczki jałowej do osuszania rąk (skład: poliester 50%, pulpa celulozowa 50%) w rozmiarze 40 cm x 40 cm, konfekcjonowanej x 2 szt.

26. Dot. Grupy C38: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii wykonanej z poliuretanu, o grubości 0,025 mm, rozmiar 53,5 x 28 cm (45 x 28 cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

27. Dot. Grupy C38: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii wykonanej z poliuretanu, o grubości 0,025 mm, rozmiar 50,5 x 40 cm (40 x 42 cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

28. Dot. Grupy C38: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii wykonanej z poliuretanu, o grubości 0,025 mm, rozmiar 38,5 x 28 cm (30 x 28 cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

29. Dot. Grupy C39: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o działaniu bakteriobójczym wykonanej z poliuretanu, o grubości 0,022 mm, rozmiar 34 cm x 40 cm (powierzchnia klejąca) i 40 cm x 40 cm (powierzchnia całkowita), 60 cm x 45 cm (powierzchnia klejąca) i 70 cm x 45 cm (powierzchnia całkowita) x 15 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości op.

30. Dot. Grupy C47: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego a 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

31. Dot. Grupy D4 poz. 4 i 5: Czy Zamawiający w Grupie nr D4 w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie produktu równoważnego pod względem medycznym (hemostatycznym) opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci tkaniny/ trójwarstwowego opatrunku o budowie mikrowłókienkowej/ nieutkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania tego hemostatyku wynosi do 8 dni. Wyrób ten charakteryzuje się udokumentowanym działaniem bakteriobójczym także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar: 2,5 x 5 cm oraz 5 x 10 cm.

32. Dot. zapisów SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

33. Dot. § 7 ust. 1-4 wzoru umowy: Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia

34. Dotyczy § 11 ust. 2,3 wzoru umowy: W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww ust następującej treści: po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

35. Dot. Grupy C4 poz. 9 i 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 12 warstwowych przy zachowaniu pozostałych parametrów?

36. Dot. Grupy C5 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 210 cm?

37. Dot. Grupy C5 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 m?

38. Dot. Grupy C5 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 70 cm lb 75 x 75 cm?

39. Dot. Grupy C9 poz. 26: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 12 warstwowych przy zachowaniu pozostałych parametrów?

40. Dot. Grupy C23 poz. 44: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ściereczek jałowych z włókniny typu Spunlace w rozmiarze 40 cm x 40 cm?

41. Dot. Grupy C24 poz. 45: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 cm x 75 cm?

42. Dot. Grupy C26 poz. 48: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m2?

43. Dot. Grupy C42 poz. 77-78: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran wykonanych z nylonowej włókniny wzmocnione nitkami?

44. Dot. Grupy C2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści kompresy wykonane z 16 warstw, w których skład wchodzi 8 warstw włókniny gram. 40g i 8 warstw gazy 17 nitkowej?

45. Dot. Grupy C5 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

46. Dot. Grupy C14 poz. 33: Czy Zamawiający wymaga dosłania na wezwanie Zamawiającego Karty Danych Technicznych potwierdzającej surowiec, z którego wykonana jest opaska?

47. Dot. Grupy C20 poz. 40: Czy Zamawiający dopuści gaziki 4 warstwowe w rozmiarze 6 x 6 cm?

48. Dot. Grupy C26 poz. 48: Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowej w rozmiarze 45 x 40 cm?

49. Dot. Grupy C26 poz. 48: Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gram. 43g/m2?

50. Dot. Grupy C30 poz. 52: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwety o gramaturze 56g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

51. Dot. Grupy C41 poz. 75-76: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet jałowych o gramaturze 43g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

52. Dot. Grupy C41 poz. 76: Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?

53. Dot. Grupy C48 poz. 85: Czy Zamawiający dopuści opatrunki do mocowania kaniul w rozmiarze 5,8 x 8 cm w opakowaniu zawierającym 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

54. Dot. Grupy C48 poz. 85: Czy Zamawiający dopuści opatrunki do mocowania kaniul w rozmiarze 5 x 7,2 cm w opakowaniu zawierającym 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

55. Dot. wzoru umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

56. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

57. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?

58. Dot. wzoru umowy: Jak należy rozumieć wyrażenie „po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy” w § 12 ust. 1 wzoru umowy? Czy chodzi np. o uprzednie wezwanie do wykonania zobowiązań umownych?

59. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na fakturze znajdowała się informacja o numerze umowy oraz numerze zamówienia?

60. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby numer serii, kody EAN oraz inne wymagane informacje znajdowały się na załączniku do faktury?

61. Dot. Grupy C39 poz. 73: Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy wymaga, aby folia chirurgiczna o działaniu bakteriobójczym, posiadała deklarację zgodności oraz certyfikat CE dla wyrobów klasy III?

62. Dot. wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 3 pkt b) projektu umowy, poprzez skrócenie okresu o jaki umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §2 ust. 3 pkt b) projektu umowy część zdania w brzmieniu „nie dłużej jednak niż do 36 miesięcy”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy”.

63. Dot. § 2 ust. 4 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta?

64. Dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów "... w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy do Zamawiającego."

65. Dot. wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu § 3 ust. 7 projektu umowy)?

66. Dot. § 5 ust. 16 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 2.     W § 3 ust. 1 Zamawiający dodaje zdanie w brzmieniu: „Adres poczty elektronicznej Odbiorcy: apteka@onkologia.bialystok.pl .”.

Ad 3.     Zamawiający nie wymaga.

Ad 4.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 5.     Zamawiający nie wymaga.

Ad 6.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 7.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 8.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 9.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 10.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 11.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 12.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 13.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 14.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 15.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 16.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 17.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 18.  Zamawiający w Grupie C48 poz. 85 nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu i kolumny 6 "Ilość" w Załączniku nr 2C do SIWZ (tj. w opisie asortymentu: pakowany a 50 szt.; w ilości: 620).

Ad 19.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 20.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 21.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 22.  Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 23.  Zamawiający w Grupach C47 i C48, dopuszcza zaoferowanie produktów pakowanych a 50 szt. wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu i kolumny 6 "Ilość" w Załączniku nr 2C do SIWZ, tj. w opisie asortymentu: pakowany a 50 szt.; w ilości: 130 (dotyczy Grupy C47) i 620 (dotyczy Grupy C48).

Ad 24.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 25.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 26.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 27.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 28.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 29.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 30.  Patrz wyjaśnienia Ad 23.

Ad 31.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 32.  Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 33.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 34.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 35.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 36.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w proponowanym rozmiarze, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ, wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 37.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w proponowanym rozmiarze, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ, wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 38.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w rozmiarze 50 x 70 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ, wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 39.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 40.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 41.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w proponowanym rozmiarze, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ, wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 42.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w proponowanym rozmiarze, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ, wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 43.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 44.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 45.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 46.  Zamawiający nie wymaga.

Ad 47.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 48.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 49.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 50.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanym parametrze wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowany parametr.

Ad 51.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanch parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 52.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanym parametrze wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowany parametr.

Ad 53.  Zamawiający w Grupie C48 poz. 85, dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu i kolumny 6 "Ilość" w Załączniku nr 2C do SIWZ (tj. w opisie asortymentu: o rozmiarze 5,8 cm x 8 cm, pakowany a 50 szt.; w ilości: 620).

Ad 54.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 55.  Tak.

Ad 56.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 57.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 58.  Zgodnie z postanowieniami umowy.

Ad 59.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 60.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 61.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 62.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 63.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 64.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 65.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 66.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 22.03.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 20 i 21.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. Grupy C4 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści w grupie C4 w pozycji 11 kompresy pakowane po a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

2.    Dot. Grupy C32 poz. 54: Czy Zamawiający dopuści w grupie C32 w pozycji 54 opatrunek o wymiarach 7 cm x 5 cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

3.    Dot. Grupy C32 poz. 55: Czy Zamawiający dopuści w grupie C32 w pozycji 55 opatrunek o wymiarach 10 cm x 8 cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

4.    Dot. Grupy C32 poz. 61: Czy Zamawiający dopuści w grupie C32 w pozycji 61 opatrunek o wymiarach 10 cm x 35 cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

5.    Dot. Grupy C20: Czy Zamawiający w Pakiecie C20 dopuści rozmiar gazika po rozłożeniu 12 x 12,5 cm?

6.    Dot. Grupy D7 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

7.    Dot. Grupy D7 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

8.    Dot. Grupy D8: Czy zamawiający wymaga, aby w formularzu asortymentowo cenowym obok nazwy handlowej wpisać również numer katalogowy oferowanego produktu, co pozwoli skonkretyzować złożoną ofertę?

9.    Dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w grupie A6? Wzory formularzy zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy – patrz Pliki do pobrania poz. nr 10: „Załączniki do Pytania nr 9 (22.03.2018 r.)”.

10. Dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy (w związku z formularzem oferty pkt. 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień/dostaw w ciągu ,,2 dni roboczych” licząc od daty otrzymania zamówienia dla asortymentu zawartego w grupie A6?

11. Dot. § 7 ust. 1 a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy do 5% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

12. Dot. § 7 ust. 1 b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 0,5% wartość brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

13. Dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie leku wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

14. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ust. 7 w brzmieniu: ,,Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 60 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

15. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 11 umowy dodatkowego zapisu ust. 5 o treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym przez Odbiorcę, Zamawiający/Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę/Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

16. Dot. wzoru umowy (do formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy): Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy?

17. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5?

18. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6?

19. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający w par. 3.6 wpisze, że termin dostawy wynosi 3 dni?

20. Dot. wzoru umowy: Czy zapis par. 5.2 w związku z treścią par. 5.6.a. umowy oznaczają, ze w razie zmiany stawki VAT zmiana taka może wejść w życie dopiero po 12 miesiącach obowiązywania umowy, czy wchodzą automatycznie, skoro zgodnie z par. 5.6.a nie wymaga to aneksu do umowy? Czy zapis par. 5.2 umożliwia obniżkę ceny, np. w razie obniżenia ceny producenta, przez pierwsze 12 miesięcy?

21. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.5 frazę: „łącznie ze zmianą producenta towarów”?

22. Dot. wzoru umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 6.12, bowiem terminy załatwienia reklamacji są wyczerpująco określone w pozostałych punktach par. 6.

23. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 2% do wartości max. 1%?

24. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 5% do wartości max. 0,2%?

25. Dot. Grupy C44 poz. 80: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

26. Dot. Grupy C44 poz. 81: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

27. Dot. Grupy C48 poz. 85: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

28. Dot. Grupy C32: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku jałowego z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem sterylizowanych tlenkiem etylenu?

29. Dot. Grupy C32: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza opatrunek jałowy z wkładem chłonnym pakowanych pojedynczo ale w opakowaniach zbiorczych pozycja 1 po 100 szt. pozostałe pozycje po 50 sztuk?

30. Dot. Grupy B22: Czy ze względów ekonomicznych w zadaniu B22 poz nr 36, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 156 opakowań Nadroparin 2850 jm/0,3 ml x 10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 10 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 10 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 100 szt)

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 2.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 3.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 4.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanym parametrze wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowany parametr.

Ad 6.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 7.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu pakowanego po 2 szt. w saszetce wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu i kolumny 6 „Ilość” w Załączniku nr 2D do SIWZ (tj. w opisie asortymentu: a 2 szt.; w ilości: 100).

Ad 8.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 9.     Zamawiający dopuszcza.

Ad 10.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 11.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 12.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 13.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 14.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 15.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 16.  Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 17.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 18.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 19.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 20.  Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 5 należy rozumieć całościowo, zmiana stawki VAT powoduje zmianę ceny.

Ad 21.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 22.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 23.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 24.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 25.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 26.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 27.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 28.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 29.  Zamawiający w Grupie C32 dopuszcza zaoferowanie produktu zgodnego z SIWZ, pakowanego pojedynczo ale w opakowaniach zbiorczych, pozycja nr 54 po 100 szt., pozostałe pozycje po 50 szt. Zamawiający informuje, że w ramach umowy zakupi pełne opakowania.

Ad 30.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

 

 

Białystok, dnia 06.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych

nr referencyjny DZP-PN/2/2018

Ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:097912-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne.

2018/S 045-097912, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)   Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2)   Wspólne zamówienie

I.3)   Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem (URL): www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut,

E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4)   Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5)   Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)   Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Numer referencyjny: DZP-PN/2/2018.

II.1.2)   Główny kod CPV: 33600000

II.1.3)   Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4)   Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ.

II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)   Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.2)  Opis:

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

1

Grupa A1

BENDAMUSTINE inj.

250,00 zł

70

Grupa B57

Carbo medicinalis

1,00 zł

2

Grupa A2

DOXORUBICINA

liposomalna inj.

28.100,00 zł

71

Grupa B58

Środek kontrastowy

niskiego ryzyka

450,00 zł

3

Grupa A3

VINORELBINE inj.

500,00 zł

72

Grupa C1

Kompres bawełniany

gazowy niejałowy

350,00 zł

4

Grupa A4

PERTUZUMAB inj.

36.800,00 zł

73

Grupa C2

Kompres czterowarstwowy

niejałowy

40,00 zł

5

Grupa A5

LAPATINIB

25.000,00 zł

74

Grupa C3

Gaza opatrunkowa

30,00 zł

6

Grupa A6

OSIMERTINIB

13.300,00 zł

75

Grupa C4

Kompres gazowy jałowy

700,00 zł

7

Grupa A7

ENZALUTAMID

23.300,00 zł

76

Grupa C5

Serweta jałowa

250,00 zł

8

Grupa A8

AFLlBERCEPT inj.

6.300,00 zł

77

Grupa C6

Siatka opatrunkowa

elastyczna

250,00 zł

9

Grupa A9

CYCLOPHOSPHAMIDE inj.

550,00 zł

78

Grupa C7

Tupfer jałowy

60,00 zł

10

Grupa A10

CYCLOPHOSPHAMIDE inj.

250,00 zł

79

Grupa C8

Kompres gazowy jałowy

250,00 zł

11

Grupa A11

CYCLOPHOSPHAMIDE

30,00 zł

80

Grupa C9

Kompres gazowy jałowy

2,00 zł

12

Grupa A12

TAMOXIFEN

350,00 zł

81

Grupa C10

Serweta operacyjna

50,00 zł

13

Grupa A13

PIXANTRONE DIMALEATE

4.000,00 zł

82

Grupa C11

Longeta

20,00 zł

14

Grupa B1

LIGNOCAINUM

HYDROCHLORICUM żel

100,00 zł

83

Grupa C12

Kompres jałowy włókninowy

300,00 zł

15

Grupa B2

CASPOFUNGIN inj.

700,00 zł

84

Grupa C13

Kompres jałowy włókninowy

30,00 zł

16

Grupa B3

CEFEPIME inj.

150,00 zł

85

Grupa C14

Opaska

20,00 zł

17

Grupa B4

LINEZOLID inj.

40,00 zł

86

Grupa C15

Opaska

1,00 zł

18

Grupa B5

MEROPENEM inj.

200,00 zł

87

Grupa C16

Opaska elastyczna

10,00 zł

19

Grupa B6

TIGECYCLINE inj.

650,00 zł

88

Grupa C17

Opaska elastyczna

40,00 zł

20

Grupa B7

GADOBUTROL 1,0 inj.

2.100,00 zł

89

Grupa C18

Wata celulozowa

200,00 zł

21

Grupa B8

IOMEPROL 350 inj.

3.000,00 zł

90

Grupa C19

Wata opatrunkowa

3,00 zł

22

Grupa B9

JOHEKSOL 350 mg

3.100,00 zł

91

Grupa C20

Gazik do dezynfekcji jałowy

650,00 zł

23

Grupa B10

IOPROMIDE 370 inj.

4.000,00 zł

92

Grupa C21

Zestaw jałowych gazików

150,00 zł

24

Grupa B11

IODIXANOLUM 320 inj.

1.300,00 zł

93

Grupa C22

Opatrunek specjalistyczny

100,00 zł

25

Grupa B12

GADOTERIDOL inj.

700,00 zł

94

Grupa C23

Ściereczka jałowa

90,00 zł

26

Grupa B13

METHOTREXATE inj.

40,00 zł

95

Grupa C24

Serweta jałowa

30,00 zł

27

Grupa B14

Acidum ascorbicum

200,00 zł

96

Grupa C25

Serweta jałowa

20,00 zł

28

Grupa B15

Bisoprololum fumaratum

7,00 zł

97

Grupa C26

Serweta jałowa

40,00 zł

29

Grupa B16

Płyn do płukania jamy ustnej

1.300,00 zł

98

Grupa C27

Serweta jałowa

40,00 zł

30

Grupa B17

Captoprilum

5,00 zł

99

Grupa C28

Serweta jałowa

20,00 zł

31

Grupa B18

Chemo Dry

70,00 zł

100

Grupa C29

Serweta jałowa

30,00 zł

32

Grupa B19

Betamethasoni dipropionas

+ Betamethasoni natrii

phosphas

7,00 zł

101

Grupa C30

Serweta

5,00 zł

33

Grupa B20

Torasemidum

2,00 zł

102

Grupa C31

Opatrunek jałowy

10,00 zł

34

Grupa B21

Roztwór doodbytniczy

200,00 zł

103

Grupa C32

Opatrunek jałowy

300,00 zł

35

Grupa B22

Nadroparinum calcicum

80,00 zł

104

Grupa C33

Taśma przylepna

50,00 zł

36

Grupa B23

Glucosum 40%

40,00 zł

105

Grupa C34

Plaster na tkaninie

10,00 zł

37

Grupa B24

Glucosum 20%

80,00 zł

106

Grupa C35

Plaster na włókninie

60,00 zł

38

Grupa B25

Haloperidolum inj.

10,00 zł

107

Grupa C36

Opatrunek hydrokoloidowy

5,00 zł

39

Grupa B26

Hydroxyzinum

h/chloricum inj.

7,00 zł

108

Grupa C37

Opatrunek hydrokoloidowy

3,00 zł

40

Grupa B27

Hydroxyzinum

40,00 zł

109

Grupa C38

Folia wykonana z polietylenu

30,00 zł

41

Grupa B28

Norepinephrini bitartras inj.

110,00 zł

110

Grupa C39

Folia chirurgiczna

50,00 zł

42

Grupa B29

Mandura Bhasma

70,00 zł

111

Grupa C40

Opatrunek specjalistyczny

40,00 zł

43

Grupa B30

Rec. Maść cholesterolowa

5,00 zł

112

Grupa C41

Serweta chirurgiczna

150,00 zł

44

Grupa B31

Mivacurii chloridum inj.

10,00 zł

113

Grupa C42

Paski do zamykania ran

30,00 zł

45

Grupa B32

Tolperisonum

2,00 zł

114

Grupa C43

System zamykania ran

20,00 zł

46

Grupa B33

Nebivolol

2,00 zł

115

Grupa C44

Opatrunek do mocowania

cewników centralnych

30,00 zł

47

Grupa B34

Rec.-Parafina ciekła

40,00 zł

116

Grupa C45

Opatrunek antybakteryjny

5,00 zł

48

Grupa B35

Neostigminum inj.

70,00 zł

117

Grupa C46

Opatrunek

do kaniul dożylnych

150,00 zł

49

Grupa B36

Tramadolum

h/chloridum inj.

40,00 zł

118

Grupa C47

Opatrunek

do wkłuć centralnych

50,00 zł

50

Grupa B37

Propranololum

0,50 zł

119

Grupa C48

Opatrunek

do mocowania kaniul

50,00 zł

51

Grupa B38

Radioprotect krem

200,00 zł

120

Grupa D1

Test paskowy

30,00 zł

52

Grupa B39

Ranitidinum inj.

250,00 zł

121

Grupa D2

Test paskowy

3,00 zł

53

Grupa B40

Ranitidinum

4,00 zł

122

Grupa D3

Test paskowy

5,00 zł

54

Grupa B41

Ketoprofenum

9,00 zł

123

Grupa D4

Włóknina hemostatyczna

900,00 zł

55

Grupa B42

Alkohol etylowy 70%

skażony 0,5%

roztworem chlorheksydyny

50,00 zł

124

Grupa D5

Hemostatyk uszczelniający

400,00 zł

56

Grupa B43

Stomahesive pasta

uszczelniająco-gojąca

9,00 zł

125

Grupa D6

Matryca hemostatyczn

100,00 zł

57

Grupa B44

Sulfacetamidum

krople do oczu

10,00 zł

126

Grupa D7

Gąbka żelatynowa

10,00 zł

58

Grupa B45

Talcum subst.

3,00 zł

127

Grupa D8

Siatka do plastyki

przepuklin pachwinowych

80,00 zł

59

Grupa B46

Vitaminum A sol. aquosa

20,00 zł

128

Grupa D9

Testy ureazowy

40,00 zł

60

Grupa B47

Rec.-Vaselinum album

40,00 zł

129

Grupa D10

Sterylny roztwór

20,00 zł

61

Grupa B48

Rec.-Lanolina

4,00 zł

130

Grupa D11

Sterylny czyścik

90,00 zł

62

Grupa B49

Rec.-Metamizolum natr.

4,00 zł

131

Grupa D12

Zestaw do wkłuć

podpajęczynówkowych

10,00 zł

63

Grupa B50

Rec.-Oleum cacao

6,00 zł

132

Grupa D13

Zestaw do zakładania szwów

8,00 zł

64

Grupa B51

Rec.-Benzocainum

3,00 zł

133

Grupa D14

Zestaw

do usuwania staplerów

30,00 zł

65

Grupa B52

Rec.-Gentamicini sulfas

0,50 zł

134

Grupa E1

Dieta

50,00 zł

66

Grupa B53

Rec.-Metronidazol

0,50 zł

135

Grupa E2

Dieta

5,00 zł

67

Grupa B54

Rec.-Neomycini sulfas

1,00 zł

136

Grupa E3

Dieta

40,00 zł

68

Grupa B55

Rec.-Gliceryna

20,00 zł

137

Grupa E4

Dieta

10,00 zł

69

Grupa B56

Chlorhexidini diglucas

20,00 zł

 

II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV: 33600000, 33140000.

II.2.3)   Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

a)   dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E do SIWZ:

Cena.

b)  dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D do SIWZ:

Kryterium jakości: Termin jednostkowej dostawy – Waga: 40

oraz

Cena – Waga: 60

II.2.6)   Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach:

a)   dotyczy Grup A1-A5, B13-B57, C1-C44: 24 miesięcy,

b)  dotyczy Grup A6-A13, B1-B12, B58, D1-D14, E1-E4: 12 miesięcy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10)  Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11)  Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30 % dostaw przedmiotu zamówienia, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania.

II.2.12)  Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)  Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.   Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest uprawniony do dostarczania produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo farmaceutyczne i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego, jednego z wymienionych dokumentów:

a)  zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub wydruku z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych potwierdzającego posiadanie zezwolenia,

b)  zezwolenia na wytwarzanie oferowanych produktów leczniczych,

c)   pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów leczniczych.

2.   Dotyczy pozostałych grup:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury: Procedura otwarta.

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/04/2018, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 12/04/2018, Czas lokalny: 11:30.

Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, Budynek E.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)      Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3)      Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane wadia: określono w Sekcji II.2.

2.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

3.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a)  którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp,

b)  wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

4.   Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)  aktualny na dzień składania ofert JEDZ.

5.   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BCO informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający udostępni wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

6.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

b)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c)   oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d)  oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e)  dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

f)   pozostałych oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ,

g)  wypełnionych Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ (w zależności od oferowanej grupy) w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku, w jednym z formatów xls, xlsx lub ods. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. załącznika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl ,

h)  dotyczy grup z Załącznika nr 2C do SIWZ: próbek oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. VI.3.i) SIWZ,

i)    dotyczy Grup C1, C4 i C8-C11: dokumentów potwierdzających, że masa powierzchniowa gazy, z której wykonany jest oferowany przedmiot zamówienia, jest zgodna z normą PN-EN 14079 i wynosi przy gazie 17 nitkowej min. 23 g/m2,

j)   dotyczy Grupy C6: kart parametrów technicznych.

7.   Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8.   Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż:

a)  1 dzień roboczy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E do SIWZ),

b)  2 dni robocze (dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D do SIWZ),

od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

9.   Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert): 60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4)      Procedury odwoławcze

VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)  Składanie odwołań

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)      Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 02/03/2018.

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2A - Formularz cenowy

4 - Załącznik nr 2B - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 2C - Formularz cenowy

6 - Załącznik nr 2D - Formularz cenowy

7 - Załącznik nr 2E - Formularz cenowy

8 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

9 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

10 - Załączniki do Pytania nr 9 (22.03.2018 r.)

11 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


Data publikacji: 2018-03-06

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin