Strona główna | O nas | Kontakt  
     

 

 

Kalendarium Onkologii w Białymstoku

 

1953 r. – Powstanie pierwszej poradni onkologicznej i wydzielenie 10 łóżek szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku – prof. Stefan Soszka,

1961 r. – Utworzenie Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku ( przychodnia, szpital z 72 łóżkami i salą do aplikacji radu) – lek. med. Helena Gulanowska

1977 r. – Powstanie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w Białymstoku  (178 łóżek) –
dyrektor dr n. med. Ludwik Ostrowski 

1983-1993 – Włączenie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 1993 r. – Utworzenie samodzielnej jednostki onkologicznej pod nazwą Regionalny Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, obejmującej opieką ludność czterech województw (białostockie, łomżyńskie, suwalskie, olsztyńskie), tj. ok. 2,3 mln mieszkańców (178 łóżek szpitalnych) – dyrektor dr n. med. Lech Zaremba

1998 r. - Przekształcenie RCO w Białostocki Ośrodek Onkologiczny  im. Marii Skłodowskiej-Curie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający na terenie  województwa podlaskiego zamieszkałego przez 1,3 mln ludności – dr n. med. Lech Zaremba

2004 r. – Zmiana nazwy Ośrodka na Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie                    w Białymstoku (173 łóżka szpitalne), obejmujące opieką mieszkańców województwa podlaskiego oraz powiatów: Ełk, Giżycko, Pisz, Olecko, Gołdap. Doposażenie zakładu radioterapii w nowoczesną zintegrowaną linię radioterapeutyczną firmy ELEKTA  - dyrektor
dr n. med.Lech Zaremba

2005 r. – Utworzenie Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  z przekształcenia funkcjonującego od lat 80 XX wieku w Białostockim Centrum Onkologii - Zakładu Onkologii AMB (kierownik Kliniki – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz). Klinika Onkologii UMB funkcjonuje na bazie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od  2006 – Realizacja Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi, w tym:
- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i realizacja tego Programu

- Wojewódzki Rejestr Nowotworów,

- doposażenie Zakładu Radioterapii,

- poprawa wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych –zakup cyfrowego aparatu rezonansu magnetycznego.

2007 r. - Wdrożenie systemu brachyterapii konformalnej prostaty w czasie rzeczywistym (SWIFT)

2008 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) w zakresie zarządzania jakością w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

2008 r. – operacje rekonstrukcji piersi

2009 r.  
- przekształcenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji w Zakład Rehabilitacji

- przekształcenie Pracowni Medycyny Nuklearnej w Zakład Medycyny Nuklearnej

2010 r. - Rozpoczęcie leczenia pacjentek z rakiem piersi metodą brachyterapii przy pomocy balonu Contura.

2011 r .  – Uzyskanie przez BCO certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia  w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
Certyfikat nr: 2011/35

2012r. – Zakup aparatu do hipertermii głębokiej

2013r. – Utworzenie Pracowni Psychologii

2014 r. – Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego i zakup rezonansu magnetycznego oraz zestawu do termoablacji.

Uruchomienie Pracowni PET  - (Spółka Voxel) w siedzibie BCO

2015 r. – zakończenie I etapy modernizacji  infrastruktury  BCO i Otwarcie nowej siedziby Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej.

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin