SPIS TELEFONÓW BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Sekretariat Dyrektora  85 66 46 800, fax  85 74 35 913, centrala  85 66 46 711, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  85 66 46 853

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy  85 66 46 860

Naczelna  Pielęgniarka  85 66 46 742

Radca Prawny 85 66 46 708

Rzecznik Prasowy 85 66 46 754

Inspektor Ochrony Danych 85 74 12 447

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 85 66 46 713

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Cywilnej 85 66 46 102

Ds. Sanitarno-Epidemiologicznych 85 67 84 122

Służba BHP 733 100 192

Służba p/pożarowa 600 307 029

Kierownik Działu Organizacyjnego 85 66 46 841

Kierownik Działu Rozliczeń 85 66 46 840

Kierownik Działu Planowania i Analiz 85 66 46 841

Kierownik Działu Kadr i Płac 85 66 46 723

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 86 66 46 708

Kierownik Działu Informatyki 85 67 84 140

Dział Ekonomiczno-Finansowy 85 66 46 747

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

Rejestracja 85 66 46 888

Kierownik Przychodni 85 66 46 763

Izba Przyjęć 85 66 46 710, 85 66 46 165

Kierownik Izby Przyjęć 85 67 84 160

Oddziały Szpitalne

Oddział Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
 dyżurka lekarska 85 66 46 722 ( IV piętro), 85 66 46 734 (V piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 709 (IV piętro), 85 66 46  751 (IV piętro)

Pododdział Chemioterapii Dziennej
 gabinet lekarski 85 66 46 795
 pielęgniarka koordynująca 85 66 46 769

Oddział Radioterapii I
  dyżurka lekarska 85 66 46 736
  dyżurka pielęgniarska 85 66 46 731

Oddział Radioterapii II
 dyżurka lekarska 85 66 46 720
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 719

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu
 dyżurka lekarska 85 66 46 733 (II piętro), 85 67 84 178 (I piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 735, 85 67 84 176

Pododdział Leczenia Bólu
 dyżurka pielęgniarska  85 67 84 170

Oddział Onkologii Ginekologicznej
 dyżurka lekarska 85 66 46 725 (parter), 85 66 46 732 (I piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 727 (parter), 85 66 46 739 (I piętro)

Blok Operacyjny 
 kierownik 85 67 84 185
 pielęgniarka oddziałowa  85 66 46 774

Zakład Radioterapii
 rejestracja 85 66 46 888, 85 66 46 753
 kierownik 85 66 46 830

Zakład Fizyki Medycznej
 kierownik 85 66 46 829

Zakład Diagnostyki Obrazowej
 rejestracja 85 66 46 888
 rejestracja RM 85 66 46 888
 rejestracja TK 85 66 46 888

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 wyniki 85 66 46 818
 kierownik 85 66 46 822

Zakład Patomorfologii
 wyniki 85 66 46 836
 kierownik  85 66 46 835

Zakład Medycyny Nuklearnej
 rejestracja 85 66 46 767
 kierownik 85 66 46 730

Zakład Rehabilitacji
 sekretariat 85 66 46 813
 kierownik 85 66 46 833

Pracownia Psychologii
 gabinet nr 1 - kierownik 85 66 46 824
 gabinet nr 2 - psycholog 85 66 46 757
 gabinet nr 3 - psycholog 85 66 46 802

Pracownia Endoskopii
 rejestracja 85 66 46 888, 85 74 35 474
 gabinet lekarski  85 67 84 174, 85 67  84 175

Apteka Szpitalna 
 kierownik  85 66 46 778, fax 85 66 46 790

Centralna Sterylizatornia 85 66 46 715

Pracownik Socjalny 85 66 46 898