Dyrektor

Magdalena Joanna Borkowska


Magdalena Joanna Borkowska – dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik. Pochodzi z Augustowa, całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, była także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Do BCO przyszła z Centrali NFZ, gdzie ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu Prezesa.

W codziennej pracy kieruje się słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego - zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. Dlatego też, dyrektor Borkowska duży nacisk kładzie na sprawną organizację pracy, która przejawia się we właściwie określonych zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz delegowaniu kompetencji sprawnej i profesjonalnej kadrze medycznej.

Jak podkreśla dyrektor, szpital to ludzie, a przede wszystkim pacjenci, których dobro jest najwyższą wartością. Strach przed chorobą onkologiczną ma wpływ na najbliższe otoczenie pacjenta, dlatego niezbędne jest holistyczne spojrzenie zarówno na sam proces leczenia, ale także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Myślą przewodnią nowej dyrektor BCO jest „zarządzanie i przywództwo w zmianie”. Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Marek Stanisław KilukW 1991 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1995 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych zdobył poprzez obronę pracy naukowej „Ocena leczenia zaawansowanej postaci raka płuca na podstawie oznaczeń niektórych markerów nowotworowych”. W roku 1999 r. uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej. W 2016 roku zakończył specjalizację II-go stopnia z chirurgii ogólnej.

W latach 2015-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. W latach 2003-2014 pracował na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od września do grudnia 2017 był pełnomocnikiem do spraw jakości w BCO odpowiedzialnym za poprawę jakości w szpitalu, utrzymanie Certyfikatów ISO oraz akredytacji szpitala. Z dniem 4 stycznia 2018 r. objął funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Prywatnie jest pasjonatem motocykli, żeglarstwa oraz fanem futbolu.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny Księgowy - Alicja SkindzielewskaAbsolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku „Finanse i Rachunkowość” oraz studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA) dla sektora ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Studia podyplomowe „Profesjonalnie wykwalifikowana kadra zarządzająca w SPZOZ” ukończyła na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Z finansami i rachunkowością związana praktycznie od początku swojej kariery zawodowej.

W latach 2011-2017 Główny Księgowy w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. Od października 2017 roku pełniła stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za pracę Działu Księgowości, Działu Controllingu i Analiz, Działu Rozliczeń i Monitorowania Umów z NFZ oraz Działu Zamówień Publicznych. Jako pierwsza w Polsce inicjatorka przeprowadzenia działań w szpitalu z zakresu „Lean Healthcare” w obszarze bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji i oddziałów zabiegowych. Mocnym stronami dyrektor ds. ekonomicznych są wysokie zaangażowanie własne, sumienność, uczciwość oraz strategiczne myślenie. /p>