W Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku funkcjonuje Zespół Etyczny ds. rozwiązywania problemów etycznych. Zadaniem Zespołu Etycznego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych występujących w Centrum, dotyczących zarówno Pacjentów i ich rodzin, jak i osób zatrudnionych.

Skład Zespołu Etycznego ds. rozwiązywania problemów etycznych BCO:

  1. Dr n. med. Jolanta Iwanowska - przewodniczący - tel. 85 66 46 721, 85 66 46 736
  2. Dr n. med. Iwona Nesterowicz - zastępca
  3. Dr. n. med. Elwira Matuszewska
  4. Dr. n. med. Grzegorz Płoński
  5. Mgr psychologii Małgorzata Rymarska
  6. Ks. mgr teologii Wojciech Niemotko
  7. Ks. mgr teologii Anatol Fiedoruk
  8. Mgr prawa Małgorzata Oliferuk-Zaborska

Skład i Regulamin funkcjonowania Zespołu Etycznego