Duszpasterstwo Katolickie

Msza święta – Niedziela godz. 10:00.
Nabożeństwa – od wtorku do piątku godz. 11:30.
Spowiedź – przed każdym nabożeństwami w pokoju nr 10 (parter przy windach) lub podczas odwiedzin chorych przez kapelana w salach.
W razie konieczności kontakt przez cała dobę – tel. 603 049 450

 

Kapelaństwo Prawosławne

Nabożeństwo w intencji chorych i personelu celebrowane jest w kaplicy w każdy czwartek godz. 15:00
Wizyty duszpasterskie na oddziałach: wtorek w godz. 9:00-12:00, czwartek 14:-16:00
Udzielanie sakramentów na wezwanie ks. Anatol Fiedoruk - tel. 508 257 909

 

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białymstoku

ul. Kujawska 22 15-552 Białystok
tel. 85 74 10 920

 

Białostockie Centrum Islamskie

ul. Hetmańska 63
15-727 Białystok
tel. 85 65 14 021