Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Akty prawne regulujące działalność Podlaskiego Biura Rejestracji Nowotworów

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  • Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia KZNZ bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów , o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
   • Lekarz, o którym mowa w ust. 5, wpisuje w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego numer KZNZ nadawany przez Krajowy Rejestr Nowotworów
   • Karty wypełniane są przez jednostki służby zdrowia w województwie podlaskim ( publiczne i niepubliczne ZOZ, gabinety i praktyki lekarskie ) w przypadku rozpoznania lub podejrzenia nowotworu złośliwego przy pierwszym oraz ponownym zgłoszeniu, a także w przypadku zgonu pacjenta
   • Karty są klasyfikowane zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ( ICD-X ), rejestrowane w systemie Informatycznej Platformy Naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce i poddawane są obliczeniom i analizom statystycznym.

   

     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin