Strona główna | O nas | Kontakt  
     
«« Powrót

Zakład Fizyki Medycznej

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej: mgr Maria Kisielewska-Birycka
Kontakt:  
Pracownia Planowania: tel: (85) 66-46-829, (85) 66-46-831
Pracownia Dozymetrii: tel: (85) 66-46-828
Pracownia ds. Aparatury: tel: (85) 66-46-781, (85) 73-23-502
fax: 85 66-46-828
e-mail: zfm@onkologia.bialystok.pl
 
godziny pracy:  
Pracownia Planowania/Dozymetrii: 725 - 1930
Pracownia ds. Aparatury: 700 - 2100

 

Tu jesteśmy:

 

 

Nasz zespół:
 
Pracownia Planowania:

Maria Kisielewska-Birycka

    mbirycka@onkologia.bialystok.pl

– specjalista fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu IOR-3, kierownik ZFM

Barbara Pancewicz-Janczuk   
– specjalista fizyki medycznej, 
Ewa Szewczuk
– specjalista fizyki medycznej
Joanna Głódź
– specjalista fizyki medycznej
Wiktor Nowik
specjalista fizyki medycznej
Robert Chrenowicz
fizyk
Adrian Bielecki fizyk
 
Pracownia Dozymetrii:
Anna Kalinowska fizyk
Paweł Gurynowicz – fizyk, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu  IOR-3  i  IOR R
Bogumił Komarzewski – fizyk, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu  IOR-3
Piotr Knapp
– fizyk
Kamil Szczecina
– fizyk
   
 
Pracownia ds. Aparatury:
Walery Maksymiuk – elektronik
Robert Rutkowski – elektronik
Zbigniew Dąbrowski – elektronik

Rys historyczny
Pierwszy fizyk w szpitalu onkologicznym w Białymstoku rozpoczął pracę na początku lat 60. ubiegłego wieku. Zespół dwuosobowy powstał w 1977 roku. W roku 1980, przed uruchomieniem pierwszego akceleratora liniowego rozpoczął pracę inżynier elektronik. W 1981 utworzono samodzielną Pracownię Fizyki Medycznej przy Zakładzie Promieniolecznictwa. W 2004 roku pracownia została przekształcona w Zakład Fizyki Medycznej z trzema pracowniami:

 •  Pracownia Planowania Leczenia
 •  Pracownia Dozymetrii
 •  Pracownia ds. Aparatury

Z biegiem czasu zespół powiększał się. Aktualnie liczy on 16 osób, w tym 13 fizyków i 3 elektroników. Z czasem zwiększał się zakres wykonywanych zadań w pracowni. Zagościły na dobre systemy kontroli jakości w radioterapii. W zespole zaczęły wyłaniać się grupy pracowników, specjalizujące się w odrębnych zadaniach.

Zakres działalności ZFM

 • wykonywanie planów leczenia w radioterapii i brachyterapii
 • przygotowanie karty napromieniania wraz z dokumentacją dla każdego pacjenta 
 • współpraca z lekarzami radiopeutami podczas przygotowania planów leczenia
 • projektowanie osłon indywidualnych
 • wprowadzanie danych do systemów planowania leczenia, weryfikacja danych i przygotowanie systemu do użytku klinicznego
 • obliczanie dawek promieniowania i czasów ekspozycji
 • kontrola urządzeń terapeutycznych w zakresie parametrów technicznych
 • dozymetria czterech akceleratorów liniowych Elekta
 • współpraca z serwisem producenta podczas przeglądów okresowych urządzeń terapeutycznych
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych metod leczenia z użyciem promieniowania jonizującego
 • kontrola jakości radioterapii poprzez dozymetrię in vivo
 • przeprowadzanie weryfikacji planów IMRT
 • prowadzenie bazy danych dla przeprowadzonych weryfikacji IMRT oraz wykonanych pomiarów in vivo
 • przygotowanie statystyk wykonanych weryfikacji IMRT oraz pomiarów in vivo
 • wykonywanie audytów dozymetrycznych
 • ochrona radiologiczna w Zakładzie Radioterapii i Medycyny Nuklearnej

Wyposażenie Zakładu Fizyki Medycznej

 • system planowania leczenia „Oncentra MasterPlan”
 • system planowania leczenia „Monaco”
 • system weryfikacji i zarządzania w radioterapii „Mosaiq”
 • stacja wirtualnej symulacji
 • analizatory pola MP3 z oprogramowaniem „Mephysto mc2”
 • analizator pola Wellhofer z oprogramowaniem WP700
 • matryca PTW 2D-Array
 • matryca IBA Matrixx Evolution
 • skaner Vidar VXR-16
 • dawkomierze Unidos
 • dawkomierze Multidos z kompletem detektorów półprzewodnikowych do dozymetrii in vivo
   

 

     
ELEKTA 1   ELEKTA 2    
       
ELEKTA 3    ELEKTA 4    

 

 

 

 

Aktualności:

 • Pięciu naszych fizyków jest w trakcie specjalizacji.
 • Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Fizyki UwB. Pracownicy ZFM prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu fizyki medycznej w radioterapii i medycynie nuklearnej oraz ochrony radiologicznej. Studenci specjalności Fizyka Medyczna odbywają u nas praktyki. Niektóre zagadnienia stają się tematami ich prac magisterskich.
 • W grudniu 2013r. uruchomiliśmy pracę z nową głowicą Agility i aktualnie mamy trzy akceleratory z taką głowicą.
 • W maju 2017r. uruchomiliśmy akcelerator Elekta Versa HD posiadający opcję pracy wiązek bezfiltrowych (FFF).

 

Data aktualizacji: 2018-10-18

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin